Uwaga :

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że dyżury członków organów i komisji od dnia 1 kwietnia odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie zdalnym poprzez kontakt telefoniczny z dyżurującym pracownikiem biura

( nr tel. 666 863 216 ) lub poprzez pocztę elektroniczną

( e-mail : swk@piib.org.pl )

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wznawia z dniem 18 maja 2021roku dyżury w sposób stacjonarny według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Izby w zakładce dyżury.