Uwaga :

Zmianie ulega termin dyżuru Pana Edmunda Pieniążka .  Dyżur zamiast w dniu 9 lutego odbędzie się w dniu 10 lutego w godzinach 14-16. Dyżury pozostałych członków organów Izby odbywają się zgodnie z harmonogramem.