Harmonogram pełnienia dyżurów przez członków organów znajduje się na stronie ŚOIIB

w zakładce < DYŻURY >

Terminy dyżurów prawników udzielających porad prawnych członkom Izby

13 września 2023 r. – adwokat Marcin Chodkowski

18 i 27 września 2023 r. – adwokat Anna Dutkiewicz

Uwaga:

mgr inż. Edmund Pieniążek zamiast dyżuru w dniu 2 października będzie pełnił dyżur w dniu 4 października