Uwaga :
Dyżury członków organów Izby odbywają się zgodnie z harmonogramem.