Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SZKOLENIE ZE ZMIAN W PRAWIE BUDOWLANYM

Drukuj

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie ze zmian w Prawie Budowlanym, jakie obowiązują od 1 stycznia 2020r.

Więcej…
 

POSIEDZENIE PLENARNE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Drukuj

We wtorek, 25 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się  posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczył mu Andrzej Pieniążek - przewodniczący OKK.

Więcej…
 

BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Drukuj

Dużym zainteresowaniem cieszyło się poniedziałkowe szkolenie z branży elektrycznej pt. "Badania instalacji elektrycznych", które przeprowadził mgr inż. Fryderyk Łasak - Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów oraz wykładowca na szkoleniach dot. ochrony przeciwporażeniowej i zasad sprawdzania instalacji elektrycznych, przygotowuje elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną.

Więcej…
 

SZKOLENIE ZAWODOWE Z PRAWA BUDOWLANEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Drukuj

Odział PZiTB w Kielcach zorganizował dniu 21 lutego b.r. w sali Hotelu Akademia w Ostrowcu Św. szkolenie z nowelizacji Prawa budowlanego, przyjętej w ostatnim czasie przez Sejm RP. Wykładowcą był Mec. Michał Krasiński, który w bardzo ciekawy sposób omówił uchwalone ostatnio istotne zmiany w Prawie budowlanym i przewidywane skutki tych zmian zarówno dla inwestorów jak i wykonawców robót budowlanych, a w szczególności zmiany dotyczące projektu budowlanego i technicznego. W szkoleniu uczestniczyło 50 inżynierów i techników budownictwa z terenu powiatu ostrowieckiego i starachowickiego.

Więcej…
 

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA NA 70-LECIU ODDZIAŁU KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Drukuj

W sobotę, 15 lutego, przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa wzięli udział w dostojnym jubileuszu 70-lecia Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Więcej…
 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W środę, 5 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach spotkało się Prezydium Izby. Posiedzeniu przewodniczył zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Andrzej Pawelec.

Więcej…
 

ZEBRAŁO SIĘ PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W środę, 15 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach odbyło się posiedzenie Prezydium Izby. Prowadził je Andrzej Pawelec, pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady.

Więcej…
 

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NADAŁA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

13 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nadała 139 inżynierom uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ośmiu specjalnościach. Na uroczystość przybyło wielu ważnych gości.

Więcej…
 

POŻEGANIE WOJCIECHA PŁAZY, TWÓRCY I PREZESA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

Drukuj

 

 

 

 

4 stycznia w kościele Świętego Ducha w Kielcach odbył się pogrzeb Wojciecha Płazy - twórcy i prezesa Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach, człowieka zasłużonego dla budownictwa. Żegnali go rodzina, przyjaciele, współpracownicy, ogromna rzesza inżynierów z regionu oraz delegacje z całego kraju. Spoczął na cmentarzu w podkieleckiej Cedzynie.

Więcej…
 

GRUDNIOWE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

18 grudnia odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które poprowadził zastępca przewodniczącego - Andrzej Pawelec.

Więcej…
 

WIGILIA U INŻYNIERÓW. OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PODUSMOWAŁA ROK 2019

Drukuj

We wtorek, 17 grudnia, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczył mu Andrzej Pieniążek, przewodniczący komisji.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 2 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 450 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: