Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NOWELIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Drukuj

Dyrektywy unijne oraz przepisy przejściowe, zasada pisemności i elektronizacja zamówień, komunikacja pomiędzy stronami, zasady proporcjonalności i przejrzystości, dzielenie zamówienia na części, opis przedmiotu zamówienia, przesłanki wykluczenia  wykonawców, klauzule społeczne, użyczenie potencjału podmiotów trzecich, kryteria oceny ofert, poza cenowe kryteria, w tym cykl życia produktu, badanie rażąco niskiej ceny, odwołania -  o tych zagadnieniach mówił w sali GDDKiA w Kielcach Dariusz Ziembiński  z Kancelarii Ziembiński &Partnerzy w Warszawie.

Więcej…
 

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Drukuj

Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia pod względem prawnym, to temat szkolenia w sali Izby, które prowadził Piotr Jermołowicz  ze Szczecina. Mówił m.in. o złożoności warunków geotechnicznych, kategoriach geotechnicznych obiektów, wymaganiach zakresu rozpoznania podłoża, lokalizacji i głębokości wierceń badawczych, klasach  jakości próbek, rozpoznawaniu i dokumentowaniu geotechnicznym, formie przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia,  badania i ich dokumentowanie, zatwierdzanie dokumentacji, Eurokod 7 - postanowienia krajowe, konsekwencje złych badań. Natomiast Olga Hejcelman reprezentująca Warter Polymers Sp. z o.o. zaprezentowała polimerowe bariery geosyntetyczne.

Więcej…
 

KONIEC EGZAMINÓW

Drukuj

Jesienna sesja za nami. W regionie świętokrzyskim mamy 129 nowych inżynierów z uprawnieniami budowlanymi, bo tylu zdało pomyślnie egzaminy ustne. W wiosennej sesji uprawnienia otrzymało 121 osób.

Więcej…
 

INSTALATORZY

Drukuj

We wtorek przed komisją egzaminacyjną odpowiadali kandydaci do uprawnień w specjalności instalacyjnej sanitarnej. I znów zdarzyło się, ze inżynier na co dzień zajmujący się sprawami inwestycji gazowych, w wylosowanym zestawie nie trafił na ani jedno pytanie z tej dziedziny. Musiał odpowiadać na pytania dotyczące  instalacji wentylacyjnych, centralnego ogrzewania, składowania materiałów i urobku wzdłuż wykopu, terenowej czerpni powietrza, wyliczyć ze szkicu ciśnienie wody zimniej w określonym punkcie.

Więcej…
 

MOSTOWCY NA POZIOMIE

Drukuj

Kandydaci do uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej wykazali sporo wiedzy praktycznej, potrafią z detalami opowiadać o budowaniu tych obiektów, z emocjami opowiadają o swoim udziale w wielu ważnych inwestycjach.

Odpowiedzi na egzaminacyjne pytania nie stanowiły dla kandydatów żadnych problemów. Mówili miedzy innymi o zasadach wytyczania obiektów mostowych, montażu balustrad, izolacji wodoszczelnej na płycie mostowej, wzmocnieniu przęseł  mostów stalowych, wykonywaniu pali, ich nośności i osiadaniu , modułowych urządzeniach dylatacyjnych,  składnikach betonu mostowego, czasie transportu na budowę oraz jego pielęgnacji.

Więcej…
 

ZMIENNA FORMA DROGOWCÓW

Drukuj

Środa to kolejny dzień egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane , tym razem w specjalności drogowej. Podczas egzaminu pojawiły się problemy ponieważ  inżynierowie pracujący latami przy drogach o nawierzchniach betonowych, nie mają dostatecznej wiedzy  o  nawierzchniach asfaltowych.

Więcej…
 

INSTALACYJNY OMNIBUS

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia w  specjalności  instalacji sanitarnych, muszą wykazać się  obszerną wiedzą  z zakresu sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Niestety nie wszyscy inżynierowie mają szansę odbyć praktyki zawodowe w pełnym zakresie tej szerokiej specjalności i stąd wiele pytań egzaminacyjnych pozostaje bez odpowiedzi. Zdający tłumaczą, że nie odbywali praktyk w pełnym zakresie, bo firmy w których pracują są wyspecjalizowane w wąskich zakresach  tej specjalności.

Być może wnioski wysuwane przez izby inżynierów rozdzielenia  specjalności sanitarnej, zostaną uwzględnione w projekcie nowego kodeksu budowlanego…

Więcej…
 

HYDROTECHNICY

Drukuj

We wtorek zdawali egzamin na uprawnienia kandydaci specjalności hydrotechnicznej, która jako odrębna specjalność została przywrócona w  2014 roku. Okazuje się, że są inżynierowie chętni do zdobycia uprawnień w  tej dziedzinie budownictwa.

Więcej…
 

BĘDĄ NOWI Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

153 osoby zajęły miejsca w piątek w sali Klubu ZUGA, by odpowiadać na pytania testowe w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wchodzący do sali otrzymywali kopertę z pytaniami musieli też okazać dowód tożsamości. Andrzej Pieniążek przewodniczący komisji kwalifikacyjnej naszej Izby zapoznał zebranych z zasadami egzaminów testowych, które odbywają się w tym samym dniu we wszystkich izbach regionalnych.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 09.11.2016

Drukuj

9 listopada 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prezydium prowadził wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Andrzej Pawelec. W posiedzeniu wziął również udział  przewodniczący OSD.

Więcej…
 

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI

Drukuj

Tradycyjne listopadowe spotkanie prezesów stowarzyszeń naukowo - technicznych zdominowała tematyka organizacji szkoleń, w których nadal zbyt mało osób uczestniczy. I to zarówno przygotowywanych przez Izbę jak i poszczególne stowarzyszenia. Jest to tym bardziej istotne, ze nowe przepisy ustawowe przewidują korzystanie z uprawnień budowlanych pod warunkiem ciągłego uzupełniania wiedzy technicznej podczas pracy zawodowej.

Więcej…
 


Strona 3 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 804 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

RAJD PIESZY
Więcej …
 
NARZĘDZIE CAT DO DOBORU AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
Więcej …
 
SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
Więcej …
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW IZBY
Więcej …
 
ZMIANY W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
POLIURETAN - EFEKTYWNY MATERIAŁ DO IZOLACJI CIEPLNEJ
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB