Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY - 04.05.2016

Drukuj

4 maja 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej…
 

PRZED ODBIOREM

Drukuj

Przygotowanie obiektów budowlanych do odbioru, bezpieczeństwo pożarowe obiektów, omówienie aktów prawnych regulujących te zagadnienia, problemy związane z  odbioru – to tematyka przedstawiona w sali Izby  przez  Grzegorza Zielińskiego.

Więcej…
 

BARIERY OCHRONNE

Drukuj

Certyfikowane systemy barier drogowych oraz liniowych, zasady działania, testy zderzeniowe, systemy 2 + 1, przesztywnianie konstrukcji, bariery dla ekip ratunkowych, systemy  barier mostowych, osłonowych, koszty montażu i utrzymania – to tematy przedstawione  w sali Izby przez Jacka Pasikowskiego, dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego PrOWERk Sp. z o.o.

Więcej…
 

STROPY

Drukuj

Prezentacja systemów stropowych Rectobeton i Rectolight oraz akcesoriów, oferta współpracy dla biur projektowych (projektowanie, program Eurycide), zastosowanie systemów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, renowacje/wymiany stropów w istniejących budynkach -  to tematy szkolenia prowadzonego przez przedstawicieli Rector Polska w sali Hotelu Tęczowy Młyn.

 

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA

Drukuj

Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej - - stanowisko PKOO SEP w sprawie stosowania rozwiązań niezgodnych z normami, zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych, ochrona stacji elektroenergetycznych, obiektów nietypowych, uziemienia w ochronie odgromowej przedstawił w Sali Izby dr inż. Robert Ziemba z wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Rzeszowskiej, członek Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY - 13.04.2016

Drukuj

13 kwietnia 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej…
 

PO ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM

Drukuj

- Izba ma na kolejny rok budżet bardzo staranie zrównoważony, mimo iż zaplanowane są prace remontowe i adaptacyjne w pomieszczeniach na trzecim piętrze, zakupionym w październiku. Dodatkowy wynik finansowy za 2015 w kwocie 234 337, 65 delegaci na zjeździe sprawozdawczym Świętokrzyskiej Izby, przy jednym głosie wstrzymującym, przeznaczyli na działalność statutową.

Więcej…
 

SYSTEMY MONTAŻOWE

Drukuj

Osprzęt do tras kablowych, kanałów podpodłogowych, do montażu paneli fotowoltaicznych - był przedmiotem  prezentacji jaką w sali Izby przedstawił Michał Piątek z  EL-PUK Sp. z o.o. Konstantynowa Łódzkiego. Omawiano m.in. korytka kablowe siatkowe i blaszane, drabinki kablowe i samonośne, systemy tras pionowych, wsporcze i mocujące, E-90, drabiny kablowe dla przemysłu chemicznego, uchwyty kablowe, kanały (w tym puszki i kasety) podłogowe, osprzęt do montażu paneli fotowoltaicznych.

 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

9 marca 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził zastępca przewodniczącego OR Andrzej Pawelec. W posiedzeniu wzięli również udział:  członkowie organów krajowych, przewodniczący OKK, OKR, OROZ,OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Więcej…
 

WODY OPADOWE

Drukuj

Zagospodarowanie wód opadowych w wykorzystaniem produktów MALL Polska,  jakość prefabrykatów betonowych w świetle norm oraz specyfikacji technicznych, na przykładzie wyrobów Prefabet Kluczbork – to temat szkolenia w sali Izby.

Więcej…
 

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

129  inżynierów zdało pomyślnie egzaminy w sesji jesiennej i w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK otrzymało decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Pięciu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu i na egzaminie ustnym zostało wyróżnionych: Katarzyna Synowska, Paweł Głuszek , Adrian Gręda, Robert Król (specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz Maciej Kupis (specjalność inżynieryjna hydrotechniczna).

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Więcej…
 


Strona 6 z 7Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(42)/2016Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 183 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

THERMAFLEX - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNICE SANITARNEJ I GRZEWCZEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH, ZGODNIE I IDEĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE NOWYCH SYSTEMÓW RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ. NOWE PRODUKTY UZBROJENIA WODOCIĄGÓW.
Więcej …
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW IZBY Z POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB