Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

WIZYTACJA NA EGZAMINIE

Drukuj

Podczas poniedziałkowych egzaminów drogowców, w sali pojawił się przedstawiciel krajowej komisji kwalifikacyjnej PIIB, Tomasz Grzeszczak z Lublina. Przysłuchiwał się przez krótki czas wypowiedziom zdających, pogratulował tym, którzy egzamin zdali, zapoznał się z organizacją sesji egzaminacyjnej, rozmawiał także z prezesem naszej Izby, Wojciechem Płazą.

Więcej…
 

ZMIENNE NASTROJE DROGOWCÓW

Drukuj

Podczas poniedziałkowych egzaminów ustnych, wystąpili kandydaci do uprawnień drogowych. Okazało się, że nie wszyscy dobrze przepracowali wymagane praktyki, nie tylko zapomnieli o wiedzy wyniesionej  z uczelni, ale nie zdobyli przy budowie dróg praktycznych wiadomości swego zawodu  I to mimo pracy w firmach … drogowych. Niektórzy ze zdających będą musieli powtórzyć egzamin w jesiennej sesji.

Więcej…
 

MOSTOWCY I SPECJALNOŚCI KOLEJOWE

Drukuj

Jako pierwsi przed komisją stanęli mostowcy oraz specjaliści budownictwa kolejowego a także sterowania ruchem kolejowym. Wśród tematów były m.in. spawanie, spoiny pachwinowe i czołowe, przyczyny rozmycia skarp, rowów, betonowanie w różnych rodzajach gruntów, uszkodzenia podpór betonowych i sposoby naprawy, postępowanie przy betonowaniu z przerwami, dreny do odwodnienia izolacji płyty mostu, w jakich przypadkach kierownik budowy może wstrzymać roboty, kształtowanie nasypów, przejście obiektu mostowego do nasypu drogowego, składniki betonu mostowego, gatunki stali do zastosowania do mostu zespolonego, wykładzina wodoszczelnej izolacji jej naprawa, wodoszczelność betonu.

Więcej…
 

166 OSÓB PISAŁO TEST

Drukuj

W miniony piątek testem w sali ZUGA rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna. Do pisania przystąpiło 166 kandydatek i kandydatów na uprawnienia. jak zwykle przy wejściu do sali sprawdzano tożsamość, później wszyscy zostali zapoznani z regulaminem testu przez Andrzeja Pieniążka, przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po otwarciu kopert, zdający rozpoczęli się pisanie Pierwsi zdający oddali swe prace już po 25 minutach, innym udzielenie odpowiedzi zabrało dużo więcej czasu.

Więcej…
 

NOWELIZACJA USTAWY

Drukuj

Prawo budowlane po nowelizacji w aspekcie procedur dotyczących remontów, przebudowy oraz wykonania instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych. pozwolenie na budowę czy zgłaszanie robót – było przedmiotem szkolenia w sali Izby, które prowadziła Katarzyna Ślusarczyk.

Więcej…
 

KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW. WIZYTA MINISTRA

Drukuj

Ponad 220 osób  uczestniczyło w XIV Konferencji „Warsztat pracy rzeczoznawcy” jaka  przez trzy dni w maju odbyła się w podkieleckiej Cedzynie. Omawiano warunki wykonywania funkcji rzeczoznawcy i zasady działalności,  zagadnienia prawne, utrzymanie i diagnostyka budynków i obiektów mostowych i dróg, rozjazdów kolejowych dużych prędkości, problemy konstrukcji żelbetowych i stalowych, zagrożenia konstrukcji i awarie, modernizację budynków z wielkiej płyty, Sporo czasu po raz pierwszy poświecono przykładowym ekspertyzom rzeczoznawców dotyczących obiektów budowlanych.

Więcej…
 

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ODGROMOWYCH

Drukuj

Wybrane zagadnienia z projektowania instalacji odgromowych z prezentacją programu elko-bis cad.- odpowiedzialność i skuteczna ochrona prawna członków realizacji inwestycji odgromowych - przedstawił w sali Izby Tadeusz Masłowski,  inżynier produktu ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. Wrocław. Mówił m.in. o  elementach instalacji odgromowych obiektu budowlanego, metodologii projektowania instalacji, wyznaczaniu stref ochronnych metodą numeryczną i graficzną, obliczaniu odstępów numeryczne izolacyjnych, strefie cienia i jej kompensacja przy ogniwach PV.

Więcej…
 

WZMACNIANIE NASYPÓW DROGOWYCH

Drukuj

Wzmacnianie wraz z ich odwadnianiem,  zasady projektowania i wykonawstwa, uwarunkowania gruntów słabych, wymogi ulepszania podłoży gruntowych,
badania gruntów, dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie, wymogi stawiane podłożu i konstrukcji nasypów, ocena nośności i stateczności podłoża,  metody wzmacniania podłoży gruntowych, wzmacnianie konsolidacyjne, obliczanie oporu granicznego dla różnych gruntów,  zasady projektowania nasypów na słabych gruntach, obliczanie wytrzymałości zbrojenia, odwodnienie podłoży gruntowych z rowami drogowymi, zbrojenia nasypów,- nośność podłoży z systemami geokomórkowymi,  rola współczynników redukcyjnych dla zbrojenia geosyntetycznego - to tematyka szkolenia we sali Izby przeprowadzonego przez  Piotra Jermołowicza.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY - 04.05.2016

Drukuj

4 maja 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej…
 

PRZED ODBIOREM

Drukuj

Przygotowanie obiektów budowlanych do odbioru, bezpieczeństwo pożarowe obiektów, omówienie aktów prawnych regulujących te zagadnienia, problemy związane z  odbioru – to tematyka przedstawiona w sali Izby  przez  Grzegorza Zielińskiego.

Więcej…
 

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA

Drukuj

Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej - - stanowisko PKOO SEP w sprawie stosowania rozwiązań niezgodnych z normami, zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych, ochrona stacji elektroenergetycznych, obiektów nietypowych, uziemienia w ochronie odgromowej przedstawił w Sali Izby dr inż. Robert Ziemba z wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Rzeszowskiej, członek Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Więcej…
 


Strona 6 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 223 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

BIM W BUDOWNICTWIE - EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE
Więcej …
 
FOTOWOLTAIKA - PRĄD ZE SŁOŃCA. ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: PANELE, FALOWNIKI, KONSTRUKCJE.
Więcej …
 
NARZĘDZIE CAT DO DOBORU AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
POLIURETAN - EFEKTYWNY MATERIAŁ DO IZOLACJI CIEPLNEJ
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB