Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU NA SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ

Drukuj

Pod znakiem egzaminów ustnych upłynęła sobota, 1 grudnia w Świętokrzyskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Przed południem odbył się egzamin na uprawnienia ze specjalności inżynieryjnej kolejowej – kolejowe obiekty budowlane. Na liście zdających znalazły się cztery osoby.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA EGZAMINIE W PIĄTEK

Drukuj

16 osób przystąpiło w piątek, 30 listopada, do egzaminu na specjalność konstrukcyjno-budowlaną. Niestety i tym razem nie wszyscy zdający poradzili sobie z odpowiedziami na pytania. Trwa XXXII sesja egzaminacyjna.

Więcej…
 

EGZAMIN W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Drukuj

Niestety nie wszyscy zdający poradzili sobie z odpowiedziami na pytania na uprawnienia w zakresie specjalności instalacyjnej. Czwartek, 29 listopada był kolejnym dniem egzaminów ustnych w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Więcej…
 

EGZAMIN W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

Drukuj

W środę odbył się egzamin ustny w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów. Zdający odpowiadali przed komisją w składzie: Andrzej Pieniążek – przewodniczący, Elżbieta Chociaj oraz Magdalena Riabcew. Z ramienia biura Izby egzamin koordynowała Wiesława Sobańska.

Więcej…
 

DRUGI DZIEŃ ZE SPECJALNOŚCIĄ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANĄ

Drukuj

Wtorek, 27 listopada w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Kielcach był kolejnym dniem spod znaku egzaminów ustnych. Z pytaniami znów mierzyli się inżynierowie ubiegający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Trwa XXXII sesja egzaminacyjna.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA POCZĄTEK

Drukuj

Specjalność konstrukcyjno-budowlana. To ona zdominowała pierwszy dzień egzaminów ustnych w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w  poniedziałek, 26 listopada. Do egzaminu zostało dopuszczonych 16 osób.

Więcej…
 

EGZAMIN PISEMNY ROZPOCZĄŁ XXXII SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

Drukuj

156 osób przystąpiło w piątek, 23 listopada do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Test rozpoczął się o godzinie 10 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach. W tym samym czasie, taki sam sprawdzian, odbywał się we wszystkich Izbach w całym kraju w ramach XXXII sesji egzaminacyjnej.

Więcej…
 

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWO-SZKOLENIOWE W STASZOWIE

Drukuj

Praktyczne informacje, nauka i integracja. W poniedziałek, 19 listopada, w Staszowie odbyło się spotkanie środowiskowo-szkoleniowe dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu staszowskiego.

Więcej…
 

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "OTWARTY RYNEK KOLEJOWY W POLSCE"

Drukuj

15 listopada b.r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „15 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce” zorganizowana przez Zarząd Krajowy SITK RP, poświęcona konkurencyjności krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innowacyjności w projektowaniu, budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, a w szczególności w sterowaniu ruchem kolejowym.

Więcej…
 

DYSKUSJA O USTAWACH O ZAWODZIE ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA NA LISTOPADOWYM POSIEDZENIU PREZYDIUM

Drukuj

Kwestia prac nad ustawami o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa ponownie powróciła i zdominowała posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Spotkanie odbyło się 7 listopada, w siedzibie przy ulicy Leonarda. Nie zabrakło także innych, ważnych, aktualnych spraw z życia naszego środowiska.

Więcej…
 

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO - SZKOLENIE

Drukuj

„Proces inwestycyjny w świetle ustawy Prawo budowlane. Procedury – od przygotowania dokumentacji, po zakończenie robót – wymagania prawne” – to temat szkolenia, które odbyło się 25 października w siedzibie Okręgowej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Spotkanie poprowadziła Katarzyna Ślusarczyk – kierownik oddziału budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Więcej…
 


Strona 7 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 217 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

ZASTOSOWANIE BIM W MODELOWANIU INWESTYCJI
Więcej …
 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH
Więcej …
 
WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE - EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ UW W KORZECKU k/CHĘCIN
Więcej …
 
SPOTKANIE ŚRODOWISKOWO-SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW IZBY
Więcej …
 
ROZWÓJ BUDOWNICTWA DROGOWO-MOSTOWEGO NA ŚWIECIE I W POLSCE
Więcej …
 
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MATERIAŁAMI KOMPOZYTOWYMI W TECHNOLOGII FRP
Więcej …
 
KURS AUTOCAD I STOPNIA
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: