Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok

UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok

Drukuj

UCHWAŁA NR 1/ORG/RI/12

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 marca 2012r

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok


§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje sprawozdanie Okręgowej Rady za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, jako dokument na

XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.

§ 2

Sprawozdanie Okręgowej Rady zostanie wysłane wszystkim delegatom na zjazd.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Izby, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 4

Sprawozdanie OR podlega przyjęciu przez XI Okręgowy Zjazd ŚOIIB.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692