Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 18 stycznia i 15 lutego 2012r

UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/12 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach 18 stycznia i 15 lutego 2012r

Drukuj

UCHWAŁA NR 4/ORG/RI/12

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 marca 2012r

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium, podjętych na posiedzeniach w dniach

18 stycznia i 15 lutego 2012r

 

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa po zapoznaniu się z treścią n/w uchwał Prezydium od Nr 1 do Nr 10, podjętych na posiedzeniach w dniach 18 stycznia i 15 lutego 2012r:

- Nr 1/ORG/12 w sprawie remontu sali konferencyjnej ŚOIIB

- Nr 2/ORG/12 w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla Kancelarii Adwokackiej adwokat Justyny Grąkowskiej, pełniącej obsługę prawną ŚOIIB

- Nr 3/ORG/12 w sprawie miejsca organizacji szkoleń dla członków ŚOIIB

- Nr 4/ORG/12 w sprawie przyznania zapomóg losowych dla rodzin 2 zmarłych członków Izby

- Nr 5/ORG/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady za 2011 rok

- Nr 6/ORG/12 w sprawie przyjęcia Projektu Budżetu ŚOIIB na 2012 rok

- Nr 7/ORG/12 w sprawie organizacji XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego

- Nr 8/ORG/12 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego  Zjazdu Jubileuszowego

- Nr 9/ORG/12 w sprawie uzupełnienia załącznika Nr 1 do Zasad wynagradzania pracowników biura ŚOIIB

- Nr 10/ORG/12 w sprawie przyznania zapomogi losowej dla członka Izby zatwierdza wszystkie uchwały bez uwag.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692