Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UCHWAŁY OKRĘGOWA RADA UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Jubileuszowego ŚOIIB

UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/12 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Jubileuszowego ŚOIIB

Drukuj

UCHWAŁA NR 6/ORG/RI/12

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 marca 2012r

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Jubileuszowego ŚOIIB

 

W związku z przypadającym w 2012r jubileuszem X-lecia istnienia ŚOIIB, Okręgowa Rada  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Okręgowa Rada ŚOIIB postanawia zwołać na dzień 14 kwietnia 2012r o godz. 15:00 Nadzwyczajny Zjazd Jubileuszowy ŚOIIB.

2. Miejscem zjazdu będzie sala kongresowa Centrum Biznesu w Kielcach, Al. Solidarności 34.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura Izby, nadzór nad jej realizacją sekretarzowi Okręgowej Rady.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692