Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WOJCIECH PŁAZA PRZEWODNICZĄCYM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Przewodniczącym Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby na lata 2014-18, został wybrany na zjeździe Wojciech Płaza, dotychczasowy zastępca przewodniczącego. Głosowało za nim 102 delegatów, przeciwnych było 3, a czterech wstrzymało się.Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującej Radzie Okręgowej i jej przewodniczącemu Andrzejowi Pieniążkowi. Do podziękowań, kwiatów i upominku za kierowanie Izbą przez siedem lat, dołączyli się wszyscy zebrani oklaskami wyrażając uznanie dla wkładu jego pracy.

Docenił to także prof. Zbigniew Grabowski, honorowy prezes Polskiej Izby, stwierdzając że świętokrzyska jest jedną z lepiej zorganizowanych i działających izb regionalnych. – Szczerze gratuluję wam uznania, skutecznego działania na rzecz członków, życzę pomyślnej realizacji zadań w nowej kadencji - powiedział Z. Grabowski.
Przewodniczącymi organów Izby wybrano: komisji kwalifikacyjnej - Andrzeja Pieniążka, komisji rewizyjnej  - Stanisława Zielińskiego, sądu dyscyplinarnego - Dariusza Adamka, rzecznika koordynatora - Zbigniewa Majora.
Członkami Okręgowej Rady zostali - Jerzy Adamski, Bolesław Balcerek, Ewa Chajduk, Wiesława Czech - Morawska, Tadeusz Durak, Zbigniew Dusza, Danuta Jamrozik- Szymkiewicz, Andrzej Janicki, Julian Kołosowski, Tomasz Marcinowski, Ewa Maruszak, Tomasz Mierzwa, Bożena Nowińska, Andrzej Pawelec, Leszek Śmigas,  Grzegorz Świt, Dariusz Wróbel.
Członków Prezydium poznamy na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Okręgowej 24 kwietnia.
Świętokrzyską Izbę na zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w czerwcu  reprezentować będą : Tadeusz Durak, Michał Łapiński, Tomasz Marcinowski, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza, Małgorzata Sławińska, Stefan Szałkowski.
Podczas zjazdu przyjęto stosowne sprawozdania za miniony rok, nadwyżkę w kwocie 213, 7 tys. zł przeznaczono na działalność statutową, zatwierdzono budżet na 2014, który przewiduje 1.811.900 przychodów i 1.803.230 zł wydatków.
Chwilą ciszy uczczono pamięć o 29 członkach Izby, zmarłych w 2013 roku.
Gośćmi zjazdu byli Urszula Markowska- Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jacek Sztechman -  prezes Krajowej Izby Urbanistów, prof. Bogdan Antoszewski -  prorektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz dziekani - prof. Marek Iwański i Antoni Różowicz, Tomasz Staniec zastępca okręgowego inspektora PIP, Alicja Bojarowicz - wiceprezes Świętokrzyskiej Izby Architektów RP, prezesi stowarzyszeń naukowo-technicznych.