Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z INSPEKTORAMI NADZORU

Drukuj

W dniach 29 września - 1 października br. w Mąchocicach odbyła się narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Norbert Książek – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Urszula Markowska oraz pracownicy powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i wydziałów właściwych w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej województwa świętokrzyskiego.

Narada poświęcona była omówieniu ostatnich zmian w przepisach prawa oraz procedowanym projektom ustaw. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat bieżących problemów orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego. Gośćmi spotkania byli również : Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba i Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.