Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SPRAWY CZŁONKOWSKIE >> Druki i formularze

SPRAWY CZŁONKOWSKIE - druki i formularze

Email Drukuj PDF

Posiedzenia Składu Orzekającego Okręgowej Rady Izby rozpatrującego poniższe wnioski odbywają się na początku każdego miesiąca.
Wniosek należy dostarczyć nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wpisu/odwieszenia/zawieszenia/skreślenia/przeniesienia.
(np. aby zostać zawieszonym od 1 czerwca należy dostarczyć wniosek do 25 maja).

 

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O CZŁONKOSTWO LUB SKREŚLENIE

W OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Dokument

w formacie

WORD 2000

Adobe

Reader

PDF

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


REGULAMIN UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINAMI

 

REGULAMIN UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O ZWROT SKŁADEK

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM / SKREŚLENIEM Z KR PIIB

INFORMACJA O ZWROCIE SKŁADEK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC

DLA CZŁONKÓW PIIB

WNIOSEK O ZWROT SKŁADEK

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM / SKREŚLENIEM Z ŚOIIB

WNIOSEK O SKREŚLENIE

WNIOSEK O SKREŚLENIE I PRZENIESIENIE DO INNEJ IZBY

WNIOSEK O ZAWIESZENIE

WNIOSEK O ODWIESZENIE

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW PO SKREŚLENIU

REGULAMIN POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH

 

FORMULARZE
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ

Dokument w formacie
MS WORD

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POMOC MATERIALNĄ ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANYCH FORMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

REGULAMIN przyznawania pomocy finansowej członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

WNIOSEK O POMOC PIENIĘŻNĄ W RAMACH POMOCY LOSOWYCH DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY LOSOWYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KIELCACH

 

FORMULARZE
O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI

Dokument w formacie
MS WORD

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI