Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

NIEPRZYGOTOWANI

Drukuj

- Ze swojej specjalności  wiedzę chyba mam dobrą, natomiast w innych branżach niewiele wiem, będę strzelał - taką wypowiedź usłyszeli członkowie komisji egzaminacyjnej od starającego się o uprawnienia z instalacji sanitarnych.

Riposta przewodniczącego Andrzeja Pieniążka była jednoznaczna : Zdaje pan na uprawnienia z instalacji sanitarnych, więc obowiązuje pana wiedza z  pozostałych dziedzin tego zawodu.

Potwierdziły się wnioski z poprzednich sesji, że niektórzy kandydaci do uprawnień nie dbają o należyte przygotowanie się, nie starają się podczas pracy  poznawać tajniki praktyczne zawodu. Przykład inżyniera, który po raz drugi przystąpił do egzaminu ustnego i też go nie zaliczył, jest bardzo wymowny.

Pytania z instalacji sanitarnych dotyczyły m.in. instalowania gazomierzy, ciśnienia roboczego i próbnego w instalacji c.o., studzienki kaskadowej, awaryjnej instalacji wentylacyjnej, współczynnika przenikania ciepła, punkty poboru wody do celów p.poż., elementy obiektu podlegające wytyczeniu geodezyjnemu, rynny, piony  odwodnienia dachów, podejścia  deszczowe, szczelności na eksfiltrację kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych, w jakich pomieszczeniach nie można instalować urządzeń na gaz cięższy od powietrza, uruchomienia wodnego ogrzewania podłogowego, obowiązków projektanta, zakresu  i zawartości projektu budowlanego, lokalizacji dachowych  wyrzutni wentylacyjnych, strat  ciśnienia w instalacji ciepłej wody, wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną  w budynku, odstępstwa istotne od projektu budowlanego, elementy regulacyjne w sieci ciepłowniczej,  wymagania dla czerpni powietrza, nachylenie ścian wykopu, armatury odcinającej gaz przy sieci obejmującej kilka budynków.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692