Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ŻONA MI KAZAŁA

Drukuj

Kandydat do uprawnień wymieniony na liście zdających, przybył rano przed egzaminami i oświadczył, że rezygnuje ze zdawania. I poszedł. Inny inżynier konstrukcyjno- budowlany, swój nieudany start na egzaminie ustnym, wytłumaczył, że … żona kazała mu przyjść, choć  sam zna swoje słabe strony wiedzy praktycznej.
Czy można się dziwić, że tylko w ciągu dwóch dni egzaminów ustnych  tej specjalności, siedemnastu kandydatów nie zaliczyło sesji? W tym jeden absolwent renomowanej krajowej uczelni, z oceną bardzo dobrą  za konstrukcje budowlane i inżynierskie, nie wiedział tego, czego oczekuje się od majstra …

Betonowanie ścian  przy pomocy wibrowania, warunki posadowienia budynku,  obciążenie ścian w których są przewody kominowe, podbicia fundamentów, odbiór deskowania, systemy szalunkowe, monitorowanie  robót  drugiej kategorii geotechnicznej, spoiny pachwinowe przerywane, stan graniczny nośności podłoża, kategorie robót murowych, największa smukłość elementu betonowego zginanego, rodzaje tynków, komora żelbetowa w gruncie całkowicie  nawodnionym, geomembrany, geosiatki, szkic montażu stolarki okiennej w budynku pasywnym, ochrona p.poż. przegrody i klasa odporności ogniowej dla budynku – to niektóre pytania egzaminacyjne.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692