Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PRZED CZASEM

Drukuj

W ostatnim dniu egzaminów ustnych wiosennej sesji, o uprawnienia starali się przedstawiciele instalacji sanitarnych. Może nie śpiewająco, ale na dobrym przyzwoitym poziomie zdawali - panie i panowie inżynierowie, niektórzy kilkanaście minut przed regulaminowym czasem. Zgodnie z ustaleniami ministerstwa, na cały egzamin zdający ma godzinę, w tym obowiązkowo 25 minut na przygotowanie się.

Odpowiedzi dotyczyły dachowych wyrzutni wentylacyjnych, lokalizacji kurka głównego instalacji gazowej w budynku, wód opadowych i sposobów ich odprowadzenia, ograniczenia temperatury w pomieszczeniach dla dzieci, zaworów ograniczających, parametrów rur do kanalizacji ciśnieniowej, narysować instalację sanitarną z wykorzystaniem zaworów napowietrzających, kiedy nie trzeba stosować instalacji ciepłowniczej, gdzie zabrania się mechanicznej instalacji wyciągowej, zespół grzewczy- skład, parametry wentylacji - sprawność, spręż wentylatora, rura ochronna przy skrzyżowaniu wodociągu z instalacją sanitarną, prowadzenie rurociągów ciepłowniczych - rury, kanały, narysować i obliczyć rzędne dna studzienki kanalizacji sanitarnej, prowadzenie instalacji gazowej - połączenia spawane i skręcane, gdzie nie można stosować instalacji gazu cięższego od powietrza, czy dopuszczalna jest recyrkulacja powietrza w budynkach opieki zdrowotnej, narysować rozprowadzenie  instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych, obliczyć szczytową moc cieplną uwzględniając warunki wewnętrzne i zewnętrze, ścieki bytowo- gospodarcze  i przemysłowe, obliczyć wypór zbiornika bezodpływowego nieczystości o masie 20 ton, sposoby zapewnienia stateczności takiego szamba.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692