Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z TROSKĄ W STARACHOWICACH

Drukuj

- Kiepsko wykonany projekt, zatwierdzony przez sprawdzającego, przyjęty w starostwie, a później  okazuje się, że nie można wybudować obiektu, lub pozwolić na użytkowanie na skutek rażących błędów w projekcie . Apeluję o trochę więcej rozwagi i koncentracji nad pracami projektowymi, a także zapoznanie się  z dokumentami jakie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub inwestycji na zgłoszenie - powiedziała podczas spotkania członków Izby z powiatu starachowickiego, Ewa Banaczkowska, dyrektor wydziału budownictwa i gospodarki komunalnej starostwa.

Natomiast Ewa Skiba, wiceprezydent Starachowic mówiła o podejmowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, dla podniesienia standardu życia mieszkańców, stawianiu na młodych, by nie musieli opuszczać kraju dla szukania  dobrej pracy. Zachęcała budowlanych do udziału w przetargach ogłaszanych przez miasto, bowiem w tym roku zaplanowano 16 mln na inwestycje.

Anna Jaworska - Dąbrowska,  prawniczka Izby, przypomniała podstawowe kanony wywiązywania się członków Izby z odpowiedzialności za swą pracę, a więc obowiązki kierowników budów, projektantów i inspektorów nadzoru. Ci ostatni nie mogą tylko potwierdzać wykonania prac, ale jako reprezentanci inwestora, muszą kontrolować jakość robót, i ich zgodność z projektem.

Koordynator rzeczników odpowiedzialności Zawodowej -  Zbigniew Major wykazał  na przykładach do jakich zdarzeń a nawet katastrof dochodzi na budowach, gdy nie przestrzega się obowiązków przez osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Ryszard Wojton, prezes Budromostu, obchodzącego w tym roku XXV –lecie działalności, przedstawił z  jakimi trudnościami przychodzi utrzymanie funkcjonowania firm, a tym bardziej ich rozwijanie. Nie  wszystko zależy od przedsiębiorców i pracowników, wiele utrudnień pojawia się z otoczenia biznesu, czy niezbyt korzystnych dla firm zagadnień prawnych i legislacyjnych.

Powiatowa inspektor nadzoru budowlanego Elżbieta Szafarczyk, przywołała przykłady z realizacji inwestycji w rejonie, w których dochodzi do zaniedbań  i błędów przez osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie.

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej Izby Andrzej Pieniążek  poinformował o wynikach wiosennej sesji egzaminacyjnej, w której po raz pierwszy od lat zanotowana najniższą liczbę osób, które zdały pozytywnie egzaminy i uzyskały uprawnienia. Szczególnie niepokojące były przypadki, że osoby przedstawiające  zaświadczenia o odbyciu praktyk, nie wiedziały  jaki był ich udział w opracowaniu projektu lub co robiły na budowie.- To są winy naszych członków, bo to oni podpisywali wspomniane  zaświadczenia - skomentował A. Pieniążek.

W spotkaniu uczestniczyła Barbara Kieres – Wojewódzki Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692