Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

60 LAT INŻYNIERII SANITARNEJ

Drukuj

`- Cenimy sobie to, iż przez  tyle lat byliśmy razem i niech już tak zostanie w przyszłości w naszym Stowarzyszeniu – to najczęściej powtarzające się  stwierdzenie w wystąpieniach na jubileuszowej sesji z okazji 60-lecia działalności kieleckiego oddziału  Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Goście z wielu  regionalnych oddziałów zrzeszenia podkreślali znaczenie spotkań, szkoleń, konferencji, wizyt na budowach, wycieczek technicznych, biesiad przy ognisku, które integrowały środowisko i pozwalały w trudnych okresach na kontynuowanie działalności zrzeszenia.

I tym razem nie zapomniano o sprawach zawodowych, organizując konferencję o najnowszych technikach energii cieplnej i systemach umożliwiających uzyskanie dużej efektowności energetycznej z jednoczesnym ograniczeniem do minimum emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Z okazji jubileuszu goście przyjechali nie tylko z gratulacjami i życzeniami, ale i upominkami. Były też odznaczenia dla członków oddziału kieleckiego: medal im. prof. Zygmunta Rudolfa otrzymał kol. Andrzej Pieniążek, złote odznaki PZITS kol. Wiesława Czech – Morawska, kol. Tadeusz Wójcik, Edward Długosz,  Za wieloletnią współpracę z PZITS Złotą odznakę zrzeszenia otrzymał prezes naszej Izby, Wojciech Płaza, którą wręczyła prezes Zarządu Głównego, Krystyna Korniak-Figa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu firm współpracujących ze zrzeszeniem, m.in. Viessmann, MPEC, Wodociągi Kieleckie.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych działa do 1919, liczy 3900 członków  w 21 oddziałach, wiceprezesem i sekretarzem generalnym Zarządu Głównego  jest kielczanin Andrzej Pieniążek. Prezesem oddziału kieleckiego jest obecnie Jacek Olszewski.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692