Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DYSKUSJA WE WŁASNYM GRONIE

Drukuj

Do zapowiadanej od dawna dyskusji z udziałem wiceministra nad sprawami, które przeszkadzają budowlanym lub im pomagają, nie doszło. Wiceminister budownictwa Tomasz Żuchowski był obecny w części oficjalnej zjazdu sprawozdawczego Polskiej Izby.

Dyskutowano więc we własnym inżynierskim gronie, o sprawach często znanych i sygnalizowanych od lat. Przypominano, że prawo budowlane w latach 1928-1961 zmieniano 16 razy, obecnie zmian jest ponad 80. Kiedyś wystarczył skromny projekt do realizacji inwestycji, teraz są to ogromne sterty dokumentacji. Przy większej inwestycji, trzeba złożyć ponad sześć tysięcy podpisów, bo nie może być faksymilia. A na banknotach mogą być ? Przy inwestycjach liniowych trzeba nieraz tysiące uzgodnień, nie można uprościć procedur administracyjnych ?.

M.in. Tomasz  Marcinowski przypomniał o regionalnych uwarunkowaniach ekonomicznych, wynikających z wygrywania przez firmy przetargów najniższymi cenami, co skutkuje śmiesznie niskim poziomem wynagrodzeń kierowników budów, projektantów, inspektorów nadzoru, a także  żądaniami zamawiających dyskwalifikujących  budowlanych  mających uprawnienia sprzed lat. Andrzej Pieniążek zgłosił konieczność sporządzenia projektu wykonawczego, w sytuacji gdy projekt  budowlany nie jest wystarczająco uszczegółowiony na potrzeby inwestycji.

Po dyskusji zjazd przyjął stanowisko w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Zatwierdzono sprawozdania za 2015 Krajowej Rady i poszczególnych organów Izby, realizację budżetu, w którym wydatki osiągnęły 88 proc. Przegłosowano absolutorium dla Krajowej Rady. Uchwalono budżet na 2017 – 9.060.000,00 zł z poprawkami na sfinansowanie zakupu i remontu budynku na siedzibę PIIB w Warszawie.

Tomasz Marcinowski z Ostrowca pracował w komisji uchwał i wniosków, a Małgorzata Sławińska ze Skarżyska w komisji skrutacyjnej. W pierwszym dniu frekwencja wyniosła  91,4 proc., w drugim  87,5 proc.

Medal honorowy Polskiej Izby otrzymał Ksawery Krasowski, który aktywnie uczestniczył przed laty w organizacji Izby Świętokrzyskiej.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692