Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

121 UPRAWNIONYCH

Drukuj

W wiosennej sesji 39 kandydatów nie zdało egzaminu ustnego. 121osób, którym się powiodło, odebrało w Sali Lustrzanej WDK, decyzje o uprawnieniach budowlanych. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, Andrzej Pieniążek, zwrócił się do nich z gorącym apelem. -Teraz wy, mając uprawnienia bez ograniczeń, będziecie mogli potwierdzać  swoim kolegom odbycie przez nich praktyk zawodowych. Czyńcie to rozważnie i rzetelnie, zgodnie z kodeksem etyki inżynierskiej. Bo na ostatnich egzaminach okazało się, że nie wszyscy zdający wykazali odpowiednią wiedzę praktyczną, co świadczy, iż nie odbyli właściwie praktyk, choć mieli stosowne oświadczenia - powiedział przewodniczący.

Cztery osoby, które uzyskały z testu i ustnego minimum  90 procent punktów, otrzymały tradycyjnie upominki: Agnieszka Stępień, Grzegorz Matla - oboje specjalność konstrukcyjno- budowlana, Grzegorz Piotrowski – kolejowa, Karol Przepióra – hydrotechniczna.

Nowo uprawnieni złożyli ślubowanie, a prezes Izby Wojciech Płaza, pogratulował wszystkim zdobycia kolejnego stopnia zawodowego wtajemniczenia, życzył pomyślności w pracy, na koniec wzniósł toast za budowlanych z uprawnieniami.

Gratulacje i życzenia składali też goście. Wojewoda Świętokrzyski,  Agata Wojtyszek z satysfakcją i uznaniem  mówiła o sukcesie  inżynierów, którzy są jej bliscy, bowiem jej syn studiuje budowlany kierunek. – Wykorzystajcie rozumnie i z pożytkiem dla społeczności obecne nowości w organizacji i technologiach stosowanych w budownictwie. Niech wasza dotychczasowa praca i uzyskane uprawnienia, będą podstawą do wyższego stosownego wynagrodzenia, co jest bardzo istotne dla młodych ludzi na początku drogi zawodowej - powiedziała wojewoda.

Prezes Wojciech Płaza zachęcając nowo uprawnionych do członkowstwa w Izbie, przedstawił liczne świadczenia  pomoc oferowane prze samorząd zawodowy, ułatwiające pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Gośćmi spotkania byli : wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski, członek zarządu powiatu kieleckiego Marek Kwiecień, świętokrzyski inspektor Inspektoratu  Ochrony Środowiska Małgorzata  Janiszewska, prezes Okręgowej Izby Architektów RP Maria Głowacka, poseł Artur Gierada, Marek Iwański- dziekan wydziału Budownictwa i Architektury,   przewodnicząca ZO Związku Zawodowego Budowlani Anna Bujnowska, dyrektor biura RW NOT Małgorzata Kopacz, prezesi stowarzyszeń naukowo- technicznych, rodziny i bliscy uprawnionych.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692