Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE EFCA YOUNG PROFESSIONAL OD THE YEAR 2016

Drukuj

Wyróżnienie dla członka Naszej Izby Inżynierów Budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i mostowej. Grzegorz Piskorz został wyróżniony konkursie EFCA Young Professional of the Year 2016.

Przypomnijmy, Grzegorz Piskorz, będąc kierownikiem robót w firmie Skanska S.A., zajął pierwsze miejsce w „Krajowym Konkursie dla Młodych Profesjonalistów 2015”, organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). SIDiR jest członkiem europejskiej organizacji EFCA (The European Federation of Engineering Consultancy Associations). Zgłoszona praca dotyczyła projektu realizowanego przez Wykonawcę Skanska S.A. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, realizowanego w ramach modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej na terenie województwa świętokrzyskiego.

W konkursie udział wzięło 13 kandydatów z Bułgarii, Czech, Irlandii, Rumunii, Holandii, Danii, Norwegii i Polski. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe były niezwykle wysokiej jakości, co znacznie utrudniało przyznanie nagród i wyłonienie zwycięzcy. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 3 czerwca 2016r. w Sofii w Bułgarii.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas zebrania Zarządu SIDiR.

Na zdjęciu: od lewej Jakub Urbańczyk, Grzegorz Piskorz, Paweł Zejer, Tomasz Latawiec

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692