Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

13 lipca 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prezydium prowadził przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący OKK i OROZ. Przewodniczący zebrania powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 4 maja br., zostało przyjęte jednogłośnie.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby od ostatniego posiedzenia OR, m.in. w czerwcu odbył się Zjazd Krajowy PIIB gdzie nasi delegaci brali udział w pracach komisji zjazdowych, 26.VI odbyło się uroczyste wręczenie 121 osób uprawnień budowlanych po wiosennej sesji egzaminacyjnej, a 28.VI OKR dokonała kontroli realizacji uchwał Prezydium i Rady Okręgowej za rok ubiegły i bieżący.

- o stanie członków ŚOIIB na dzień 30.06.2016r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6369 osób

stan członków czynnych:   3937 osób.

Przewodniczący omówił problemy związane z realizacją projektu adaptacji III p. wynikające z konieczności uzgodnień p.poż. ze względu na zmianę sposobu ogrzewania (gazowe na piętrach) posiadanej przez nas powierzchni.  Przedstawił również nową propozycję współwłaściciela nieruchomości dotyczącą nowego podziału budynku w pionie, przy praktycznie tej samej ogółem posiadanej powierzchni. Dałoby to możliwość wyodrębnienia nieruchomości i odejście od dotychczasowych problemów związanych z zarządzaniem współwłasności. Ustalono, że zostanie opracowana koncepcja architektoniczna wykorzystania dla naszych potrzeb powstałych w ten sposób powierzchni. Podjęto uchwałę przyznającą dofinansowanie do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji dla jednego z członków naszej izby. Ze względu na powołanie Barbary Kieres na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotychczasowego członka OKR, zainteresowana złożyła rezygnacje z zajmowanej w izbie funkcji. Przewodniczący OKR przedstawił propozycję aby na jej miejsce dobrać osobę na najbliższym zjeździe okręgowym. Redaktor Biuletynu Świętokrzyskiego poinformował o przygotowaniach do spotkania środowiskowego w dniu 14.X w Końskich oraz o „Dniu Budowlanych” w dniu 23.IX w Kielcach. Przewodniczący przedstawił problemy z projektowaniem  nowej siedziby PIIB na ul. Kujawskiej w stolicy. Do dotychczasowej koncepcji negatywne uwagi wniosły służby administracyjno-architektoniczne właściwej dzielnicy Warszawy. Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692