Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DZIEŃ BUDOWLANYCH W KIELCACH

Drukuj

W sali kieleckiego Grand Hotelu świętowano doroczny Dzień Budowlanych.  Na spotkanie z tej okazji przybyli licznie członkowie Izby zamieszkali w Kielcach, niektórzy pokonali wiele kilometrów jadąc z budów w oddalonych rejonach kraju.

O bieżących sprawach  środowiska przypomniał w skrócie prezes Izby, Wojciech Płaza, w tym przede wszystkim o tym co przeszkadza  a co wspiera  budowlanych w pełnieniu funkcji technicznych, czym zajmuje się obecnie Polska Izba. Podkreślił, że osiągnięcia budowlanych mają miejsce w bardzo trudnym okresie dla budownictwa, z braku zleceń i nie zawsze poprawnych zjawisk panujących na rynku. Podziękował wszystkim budowlanym za solidną pracę, instytucjom i organizacjom za współpracę z Izbą w minionym roku.

Wojewoda Świętokrzyska, Agata Wojtyszek, podziękowała budowlanym za trud  w realizacji codziennych zadań, gratulowała tym, którzy otrzymali wyróżnienia i zostali odznaczeni.- Społeczeństwo wysoko ocenia waszą prace, której efektem są drogi, obiekty użyteczności publicznej, mieszkania, zakłady. Macie uzasadnione powody do satysfakcji.

Gratulacje i życzenia w imieniu społeczności akademickiej Politechniki  Świętokrzyskiej przekazała dziekan wydziału inżynierii środowiska, geomatyki i energetyki, prof. Lidia Dąbek. Pozdrowienia oraz życzenia od prezesa Polskiej Izby, złożył Andrzej Pieniążek, członek Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Odznaki honorowe Za zasługi dla Budownictwa otrzymali – Zbigniew Dusza, Stanisław Rozin, Stefan Szałkowski. Odznaki Zasłużony dla Drogownictwa – Marek Badziński, Jerzy Gromniak, Zbigniew Major.

Kapituła Odznaki Zasłużony dla Budownictwa przyznała to odznaczenie  Marianowi Skawińskiemu. Anna Kawiorska i Barbara Kieres otrzymały srebrne odznaki PIIB.
Listy gratulacyjne Świętokrzyskiej Izby za osiągnięcia zawodowe wręczono - Jarosławowi Ambrożemu, Rafałowi Bekierowi, Jackowi Kucybale, Adamowi Marcowi, Zbigniewowi Niciejewskiemu i Stanisławowi Skopowskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Barbara Kieres dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Anna Bujnowska, przewodnicząca  Związku Zawodowego Budowlani Oddziału Świętokrzyskiego, dziekan wydziału inżynierii środowiska, geomatyki i energetyki, prof. Lidia Dąbek i dziekan wydziału budownictwa i architektury Politechniki Świętokrzyskiej prof. Marek Iwański, przewodniczący  stowarzyszeń naukowo- technicznych, przedstawiciele administracji samorządowej oraz nadzoru budowlanego.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692