Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI

Drukuj

Tradycyjne listopadowe spotkanie prezesów stowarzyszeń naukowo - technicznych zdominowała tematyka organizacji szkoleń, w których nadal zbyt mało osób uczestniczy. I to zarówno przygotowywanych przez Izbę jak i poszczególne stowarzyszenia. Jest to tym bardziej istotne, ze nowe przepisy ustawowe przewidują korzystanie z uprawnień budowlanych pod warunkiem ciągłego uzupełniania wiedzy technicznej podczas pracy zawodowej.

Mówiono także o konsultowanych w tym okresie  projektach kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz ustawy o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa.

Prezes Izby Wojciech Płaza podziękował szefom stowarzyszeń za dotychczasową współpracę i zachęcił do rozwijania form uzupełniania wiedzy praktycznej.

Podczas spotkania przewodnicząca oddziału kieleckiego Związku Zawodowego Budowlanych Anna Bujnowska uhonorowała Urszulę Markowską, byłą dyrektor WINB, złotą odznaką Zasłużony dla Budownictwa.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi oddziałów :  PZITS - Jacek Olszewski, SEP - Grzegorz Mieczkowski, ZM RP - Stanisław Rozin, SITK - Krzysztof Piłat wiceprezes, SITWM - Karolina Michalczyk zastępca prezesa, RW NOT - Alfred Zgoda.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(45)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692