Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ABSOLUTORIUM ZA 2016

Drukuj

- Będzie to trudny rok, bowiem przed Izbą uregulowanie należności za prace remontowe na trzecim piętrze, a do tego być może dojdą nowe roboty, więc koniecznością staje się dalsze oszczędne gospodarowanie - stwierdziła Danuta Jamrozik - Szymkiewicz skarbnik Izby. Dodatni wynik za 2016 w kwocie 159.260,23 zł  delegaci zjazdu sprawozdawczego przeznaczyli na fundusz rezerwowy,  z którego można będzie sfinansować przedsięwzięcia remontowe.

Delegaci zatwierdzili wszystkie sprawozdania, udzielili Radzie Okręgowej absolutorium, przyjęli też bez zastrzeżeń budżet na 2017 wynoszący 1.921.820 zł.

Uczestnicząca w zjeździe Pani Joanna Gieroba, wiceprezes Polskiej Izby, przedstawiła najważniejsze zagadnienia, jakimi się PIIB ostatnio zajmuje, m.in. zasadami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, konsultacjami i udziałem w tworzeniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, opiniowaniu przepisów o wymaganiach wobec budynków, wdrażaniu systemu BIM w budownictwie, szczególnie w małych średnich firmach, jak i respektowaniu zasad etyki w środowisku.  Zjazd był merytorycznie i sprawnie przeprowadzony. Delegaci byli życzliwie do siebie nastawieni, obradowali w spokoju, rzeczowo traktowali wystąpienia i zgłaszane wnioski - powiedziała po zakończeniu zjazdu J. Gieroba.

Maria Głowacka, prezes Okręgowej Rady Izby Architektów RP, po raz kolejny pozytywnie oceniła współpracę z Izbą Inżynierów, o spotkaniach i szkoleniach, a także wzajemnym udziale w konsultacjach dokumentów legislacyjnych. Sygnalizowała konieczność bliższej współpracy z politechniką poprzez interesariuszy jak i angażowanie w proces nauczania doświadczonych specjalistów - praktyków budownictwa i architektury.

Podczas obrad zgłoszono wnioski o wystąpienie do ministerstwa o przywrócenie obowiązujących poprzednio okresów praktyk zawodowych, nadawanie uprawnień budowlanych w określonych specjalnościach stosownie do odbytej praktyki zawodowej, uporządkowanie procedur związanych z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, a także o ujednolicenie interpretacji przepisów w różnych województwach dotyczących stosowania na budowach drabin; co skutkuje nakładaniem mandatów na kierowników budów w niektórych rejonach kraju.

Delegaci przegłosowali uchwałę o udzieleniu Polskiej Izbie pożyczki na sfinansowanie remontu zakupionego obiektu w stolicy na siedzibę PIIB. Szczegóły zostaną zapisane w stosownej umowie.

Uzupełniono składy osobowe: Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz delegata na Zjazd Krajowy. Członkiem OKR został kol. Adam Muszyński, delegatem na Zjazd Krajowy kol. Bolesław Balcerek.

Podczas obrad Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby otrzymali: – Grzegorz Adamus, Edward Biały, Ewa Chajduk, Zenon Kubicki, Grzegorz Świt, Józef Kuleszyński, Srebrne  – Jarosław Sokołowski, Bogusław Świąder, Waldemar Wieczorek, Zbigniew Zygulski.

Gośćmi zjazdu byli m.in. Alfred Zgoda prezes Rady Wojewódzkiej NOT oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo- technicznych.

W zjeździe uczestniczyło 93 delegatów, czyli 81,6 proc. Obradom przewodniczył Tomasz Marcinowski wraz z  Moniką Czekaj, Ewą Maruszak, Ewą Skibą, Dariuszem Wróblem.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692