Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PIŃCZOWIE

Drukuj

Bardzo obszerna tematyka związana z odpowiedzialnością budowlanych była omawiana podczas spotkania środowiskowego w Pińczowie członków Izby z powiatów buskiego,  kazimierskiego i pińczowskiego.

O jakości projektów, wykonywanych przeglądach okresowych obiektów,  opracowywaniu opinii technicznych oraz ekspertyz, dotrzymywaniu ustalonych terminów przy składaniu dokumentów,  mówiła Barbara Kieres, Inspektor Świętokrzyski Nadzoru Budowlanego. Wskazywała na wątpliwości jakie wynikają z materiałów trafiających do nadzoru, niekiedy odnosi się wrażenie, jakby autor opracowania nie była na budowie.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, przedstawił bieżące zamierza samorządu, jak i plany inwestycyjne, w których realizacji uczestniczyć będą budowlani.

O interpretacji przepisów, procedur i wynikającej z nich odpowiedzialności  osób pełniących funkcje techniczne za popełniane błędy , poinformowała Anna Jaworska - Dąbrowska, prawniczka Izby.

Koordynator rzeczników odpowiedzialności zawodowej Zbigniew Major, na przykładach zaniedbań i nie wypełniania obowiązków przez członków Izby, przedstawił przyczyny takich zdarzeń oraz konsekwencje jeśli sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego i zapadnie niekorzystne rozstrzygniecie. Tym bardziej, że 85 proc. spraw dotyczy kierowników budów domków jednorodzinnych i małych obiektów.

Andrzej Pieniążek przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i członek Prezydium Polskiej Izby, zwrócił  uwagę zebranych na zjawiska jakie towarzyszą obecnie sesjom egzaminacyjnym. Niektórzy kandydaci do uprawnień budowlanych nie są przygotowani do egzaminów, wykazują braki podstawowych  wiadomości praktycznych, ale i teoretycznych, które powinni zdobyć podczas studiów oraz w czasie praktyk zawodowych. A. Pieniążek zaapelował do członków Izby, by w ramach dbałości o etykę zawodową nie podpisywali oświadczeń o odbyciu praktyk kandydatom do egzaminów, jeśli ci swoim, zasobem wiedzy na to nie zasługują.

Przewodniczący sądu dyscyplinarnego  Dariusz Adamek, na przykładach omówił sprawy jakie trafiają do sądu o ukaranie  kierowników i projektantów.

Prezes Izby Wojciech Płaza, przypomniał o świadczeniach i pomocy z jakiej mogą skorzystać członkowie, w tym m.in. szkoleń, uzyskania dofinansowania do udziału w konferencji lub seminarium krajowego, bezpłatnej prenumeraty pism specjalistycznych, porad prawnych.

O problemach kierowników budów, relacjach z inwestorami, specyficznych małych  inwestycjach  mówił Zygmunt Drzymalski, projektant, także kierownik budów i inspektor nadzoru.

Natomiast  Jacek Kucybała, doświadczony budowlaniec, dyrektor dużych inwestycji krajowych, podzielił sie doświadczeniami w prowadzeniu budów, ich organizacji, prowadzeniu młodych inżynierów na ścieżce kariery, a przede wszystkim o konieczności pilnowania wszystkiego co się dzieje na budowie, bo za to odpowiada kierownik.

Jerzy Adamski, przewodniczący komisji ds. szkolenia przypomniał o obowiązku  inżynierów  do ciągłego uzupełniania wiedzy podczas pracy zawodowej, w tym  poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę. O bieżącej pracy krajowej komisji kwalifikacyjnej  opowiedział członek jej Prezydium, Andrzej Pawelec.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692