Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 9 SIERPNIA 2017 R.

Drukuj

Posiedzenie prezydium ŚOIIB prowadził przewodniczący Okręgowej Rady  Wojciech Płaza. Odbyło się ono w nowej sali konferencyjnej na III piętrze w budynku siedziby Izby. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący KKR, OKK, OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 12.07.br,  m.in.: odebrano roboty budowlane adaptacji III p. dla potrzeb ŚOIIB.
– w lipcu zwołano dwa posiedzenia Prezydium KKK, na których omawiano konieczne  zmiany w pytaniach testowych wynikające ze zmiany przepisów,
- 2 sierpnia odbyło się posiedzenie prezydium  Rady Krajowej , omawiano projekty regulaminów wynikające ze zmiany Kodeksu Cywilnego, wniesiono uwagi do regulaminu o nadanie uprawnień budowlanych i do regulaminu o rzeczoznawcach budowlanych, przyjęto regulaminy  dot. wyborów delegatów na zjazdy w przyszłej kadencji, przewodnicząca zespołu ds. nowej siedziby PIIB, złożyła sprawozdanie z realizacji inwestycji, jako trudną oceniła współpracę z biurem projektów, zaawansowanie robót oceniono na 12 %, w tym roboty ziemne zrealizowane są w 100 %.
Dyrektor biura poinformowała o stanie członków izby na dzień 1.08. br. ogółem zarejestrowanych jest 6600 osób z czego czynnych 3983.
Przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia 12.07.br.
O wykonaniu budżetu Izby za siedem miesięcy oraz po wystawieniu faktur za modernizację pomieszczeń  izby na III p. informowała  skarbnik izby: przychody 56,23 %, koszty statutowego funkcjonowania izby  48,36 %,   rezerwa po uregulowaniu faktur dla wykonawców adaptacyjnych, w tym instalacji , wynosi  188 588 zł.
Prezydium OR przyjęło Uchwały  nr  9 o porozumieniu współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz nr 10 o dofinansowaniu konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SEP O/Kielce.
Przewodniczący omówił  przygotowania do „Dnia Budowlanych” w dniu 22.09.br.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(48)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692