Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POROZUMIENIE POLITECHNIKA - IZBA

Drukuj

Nawiązanie i określenie zasad współpracy pomiędzy Politechniką Świętokrzyską i Izbą jest przedmiotem porozumienia zawartego 14 listopada. Podpisali je - rektor Politechniki prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński oraz prezes Izby Wojciech Płaza.

Porozumienie przewiduje udział przedstawicieli Izby w zespołach  konsultacyjnych działających przy dziekanach : wydziału inżynierii środowiska, geomatyki i energetyki,  wydziału budownictwa i architektury oraz wydziału elektrotechniki, automatyki i informatyki ,  w celu formułowania opinii dotyczących doskonalenia  procesu kształcenia  studentów kierunków : geodezja i kartografia, inżynieria środowiskowa, odnawialne źródła energii oraz architektura i budownictwo, geologia inżynierska, elektrotechnika i energetyka.

Współpraca dotyczyć ma kształtowania planów i programów studiów, organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań i konsultacji, wymiany doświadczeń i informacji naukowych, opracowywania i wydawania publikacji i prac, podnoszenia kwalifikacji pracowników  i studentów, organizacji praktyk zawodowych studentów, konsultacji tematyki prac dyplomowych, tematyki prac studenckich kół naukowych, konkursów na najlepsze prace dyplomowe.

W spotkaniu uczestniczyli: dziekani wydziałów Politechniki – prof. Lidia Dąbek, prof. Marek Iwański, prof. Antoni Różowicz, przedstawiciele kierownictwa  Izby - wiceprezes Andrzej Pawelec, sekretarz Zbigniew Dusza i dyrektor biura Wiesława Sobańska.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692