Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

JAK SIĘ DOKSZTAŁCAĆ ?

Drukuj

O tym rozmawiali prezesi stowarzyszeń naukowo - technicznych  na dorocznym  spotkaniu z kierownictwem Izby. Budowlani z uprawnieniami mają coraz mniej czasu na uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, prezentacjach nowości technicznych i technologicznych, nawet w zebraniach wyborczych w powiatach, nie było powalającej frekwencji.
Pozostaje więc opracowanie skutecznych form dotarcia z wiedzą praktyczną do największej rzeszy członków Izby, zachęcenie ich do samodzielnego dokształcania,  bowiem  kwestia obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych podczas pracy, znajdzie się w nowej ustawie o zawodach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

Niepokoić muszą pojawiające się u młodych inżynierów tendencje marginalizowania  konieczności przygotowania się do egzaminów na uprawnienia oraz sprawdzianów okresowych na kwalifikacje eksploatacyjne.

Wspominano o korzystaniu z wydawnictw specjalistycznych oraz  możliwości  bezpłatnej prenumeraty czasopism technicznych, udziale w wyjazdach branżowych  i wizytach na budowach krajowych inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli - Grzegorz Mieczkowski prezes SEP, Alfred Zgoda przewodniczący RW NOT, Stanisław Rozin prezes Mostowców RP.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692