Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KONSULTACJE W RESORCIE

Drukuj

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawicieli Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz Izb Architektów , miało być ostatnią konsultacją projektu ustawy o zawodach związanych z budownictwem.

- Okazało się, że krytycznych opinii jest nadal wiele, tekst przedstawionej wersji ustawy nie  uwzględnia uwag jakie Polska Izba przedstawiła ministerstwu pod koniec września - powiedział nam Wojciech Płaza, prezes naszej Izby.

- Dlatego minister zaproponował następne spotkanie w styczniu z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, by paragraf po paragrafie przedyskutować i dojść do ostatecznych uzgodnień.

Polska Izba konsekwentnie wyraża obawy o próbę ograniczenia roli samorządu zawodowego, poprzez zapis w ustawie o konsultowaniu z resortem projektów uchwał Zjazdów i Rady Krajowej oraz zakazu udziału pracowników inspektoratów nadzoru budowlanego w pracach komisji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane.

Podczas spotkania przedyskutowano sprawy związane z uproszczeniem procesu budowlanego, w tym m.in. proponowanego przez autorów rozporządzenia wprowadzenia pojęcia projektu inwestycyjnego. - Polska Izba proponuje pozostanie  przy obecnych rozwiązaniach , czyli projekcie budowlanym prostym i przejrzystym oraz  projekcie wykonawczym jako uzupełnieniem prac na budowie.

Ministerstwo sugeruje, by izby regionalne zajmowały się wyjaśnianiem wniosków kierowanych obecnie do resortu o zgodę w przypadku odstępstw od projektów.

Od 8 grudnia  obowiązuje rozporządzenie  o warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać budynki, przy czym wymagania dotyczące parkingów podziemnych wejdą życie z rocznym opóźnieniem.

W spotkaniu uczestniczył Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady i Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692