Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

131 UPRAWNIONYCH

Drukuj

- Gratuluję wam znaczącego sukcesu u progu kariery zawodowej. Życzę, abyście pracą i postawą na budowach lub w biurach projektowych, potwierdzili zasób wiedzy jaką dały wam studia na politechnice -  powiedział prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Tym razem cztery osoby, spośród 131 nowo uprawnionych, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu ustnego, otrzymały dyplomy upominki ufundowane przez Izbę: dr Justyna Stępień (specjalność drogowa), Roman Oficjalski, Marcin Gruchała (obaj instalacje sanitarne), Marta Wojciechowska (mostowa).

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Pieniążek zapoznał zebranych z wynikami jesiennej sesji egzaminacyjnej, poinformował o procedurach administracyjnych związanych z wykorzystaniem zdobytych uprawnień budowlanych.

Wojciech Płaza prezes Izby pogratulował inżynierom uzyskania uprawnień, przedstawił świadczenia jakie Izba oferuje członkom, w tym pomoc w rozwiązywaniu kłopotliwych sytuacji w pracy zawodowej, jak różnorodne szkolenia i możliwości uzupełnianie wiedzy praktycznej.

Ślubowanie oraz  toast za pomyślność osób z uprawnieniami zakończyło uroczystość.

Z gratulacjami pospieszyli niektórzy goście uroczystego spotkania. Obecni byli: prorektor politechniki prof. Barbara Goszczyńska, dziekani wydziałów uczelni  - profesorowie; Lidia Dąbek, Marek Iwański i Antoni Różowicz, wojewódzka inspektor nadzoru budowlanego  Barbara Kieres, prezes Izby Architektów RP Maria Głowacka, przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Zw. Zaw. "Budowlani" Anna Bujnowska, prezydent SIPH - Cezary Tkaczyk, wiceprezes Forum Pracodawców - Włodzimierz Stępień, prezes RW NOT Alfred Zgoda oraz szefowie stowarzyszeń naukowo  - technicznych.

Tradycyjnie w Sali Lustrzanej  kieleckiego WDK  zasiedli członkowie rodzin oraz przyjaciele nowo uprawnionych. Były życzenia, gratulacje i fotki okolicznościowe. Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692