Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 17 STYCZNIA 2018 R.

Drukuj

Posiedzenie Prezydium ŚOIIB otworzył i prowadził  przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący OKK, OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady, które miało miejsce 6 grudnia 2017 r., m.in.:

  • o spotkaniu 8.12.2017 r. prezydium izby z przewodniczącymi stowarzyszeń naukowo-technicznych,
  • o spotkaniu 12.12.2017 r.  władz krajowych PIIB i przewodniczących okręgowych izb inżynierów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  Tomaszem Żuchowskim nt. projektu ustawy o zawodzie architekta , inżyniera budownictwa i urbanisty,
  • o posiedzeniu 13.12.2017 r. Rady Krajowej  w W-wie,
  • 14.12.2017 r. - posiedzenie KKK w W-wie,
  • 5.01.2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie organów izby na którym dokonano podsumowania działania  ŚOIIB w roku ubiegłym,
  • 8.01.2018 r. dokonano uroczystego wręczenia uprawnień budowlanych po jesienno-zimowej sesji egzaminacyjnej,

- o przebiegu zebrań wyborczych na delegatów następnej kadencji w ŚOIIB (wybrano 100 delegatów na 16 zebraniach, zostało jeszcze do przeprowadzenia dwa zebrania)
- o stanie członków izby na dzień 3.01.2018 r. ogółem zarejestrowanych 6691 , czynnych 4030 osób,
- przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia  8.11.2017 r.,
- o wykonaniu budżetu Izby za rok ubiegły informowała sekretarz izby: przychody 104,54 %, wydatki związane z działalnością statutową 92,12 %, aktualna rezerwa  po wykonaniu remontu i zakupie wyposażenia III p.  – 468 379 zł,

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692