Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Na ostatnim posiedzeniu przed zjazdem Izby, Okręgowa Rada zatwierdziła 4800 zł na pomoc losową dla trzech członków z powodu ciężkiej choroby. Rada postanowiła  wesprzeć organizacyjnie i finansowo tradycyjna konferencje międzynarodową NO-DIG 2018 dotyczącą  technologii bezwykopowych. Zaakceptowano także dofinansowanie indywidualnego udziału członka Izby w konferencji  krajowej.

Na propozycję Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, Rada wyraziła zgodę na współudział w  przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu Novator 2017, którego gala odbędzie się w  maju w Pałacu Biskupów  Muzeum Narodowym.
SIPH zaproponowala Izbie współpracę w organizacji szkoleń dla członków Izby.

Rada przyjęła i zatwierdziła wszelkie materiały zjazdowe. Z  okazji kończącej się kadencji Rada wyraziła podziękowanie  członkom za cztery lata pracy, podziękowania przekazano także pracownikom biura Izby.

Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, zapoznał zebranych z przygotowaniami do wiosennej sesji egzaminacyjnej, na którą wpłynęły 154 wnioski kandydatów do uprawnień.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692