Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Podsumowanie wydarzeń po 18 kwietnia, omówienie aktualnych tematów, a także planów na najbliższy czas. W środę, 20 czerwca odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przewodniczący poszczególnych organów przedstawili informacje na temat najważniejszych wydarzeń po 18 kwietnia, w których brali udział.

Wiosna jak co roku upłynęła pod znakiem egzaminów kwalifikacyjnych. Sesję egzaminacyjną podsumował Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W Kielcach do egzaminu pisemnego przystąpiło 168 osób. Spośród nich 20 osób nie zdało testu.

- Do egzaminu ustnego przystąpiło 189 osób. Wśród nich było 41, które wcześniej nie zdały egzaminów lub z różnych przyczyn je przełożyły. Część ustną zdało 148 – wymieniał Andrzej Pieniążek.

Zdawalność egzaminu ustnego w województwie świętokrzyskim wyniosła 78 procent. – To trochę więcej niż w ubiegłej sesji, ale mieścimy się w średniej krajowej – zaznaczył Andrzej Pieniążek.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych zaplanowano na poniedziałek, 2 lipca, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Wcześniej, bo w dniach 29-30 czerwca, w Warszawie odbędzie się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad wyłonione zostaną nowe władze Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także poszczególnych organów.

- To nasze spotkanie odbywa się na tydzień przed nowymi rozstrzygnięciami – podkreślał Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady, który prowadził Obrady.

Wyzwań przed nowymi władzami krajowymi jest wiele. Od kilku miesięcy toczy się dyskusja nad ustawą o architektach i inżynierach budownictwa. Swoje uwagi do projektu tego aktu zgłosiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. O najważniejszych zastrzeżeniach mówił Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Podczas posiedzenia, dyrektor Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiesława Sobańska przedstawiła stan liczby członków Izby w czerwcu. Dane prezentują się następująco: ogółem – 6807, aktywnych – 4050. Z kolei skarbnik Izby, Danuta Jamrozik-Szymkiewicz zdała sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 maja 2018 roku.

Wśród poruszonych kwestii znalazła się również organizacja Dnia Budowlanych, który ma się odbyć 21 września, w Sandomierzu.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692