Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

BUDOWNICTWO WODNE W ŚWIĘTOKRZYSKIM

Drukuj

Zapora Wióry – to temat wycieczki technicznej, którą Kielecki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zorganizował 31 sierpnia. Tradycyjnie już w drodze z Kielc do miejsca docelowego wycieczki prezes PZITS Małgorzata Janiszewska zapoznała uczestników z najnowszymi zmianami w ustawie Prawo Wodne oraz podała kilka najważniejszych parametrów technicznych obiektu przewidzianego do zwiedzania.

Na miejscu , które oddalone jest zaledwie 17 kilometrów od Starachowic , uczestników wycieczki przywitał Pan Tadeusz Stelmach – starszy specjalista, który na temat tego obiektu wie prawie wszystko, bo pracuje tu od początku jego istnienia.

Przed rozpoczęciem zwiedzania galerii technicznej nasz przewodnik przybliżył zebranym historię budowy zapory , którą budowano aż 25 lat oraz funkcję i podstawowe jej parametry.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić  zaporę czołową ziemną z rdzeniem glinowym i galerię kontrolno-zastrzykową, budowlę przelewowo-spustową oraz elektrownię wodną przepływową złożoną z 3 turbozespołów. Po wyjściu na powierzchnię podziwiali przepiękny widok na utworzony , długi na kilka kilometrów zbiornik wodny oraz dolinę Świśliny.

Ciekawostka!

Podczas budowy zbiornika odsłonięto triasowy poziom paleontologiczny z okresu w przedziale 250-240 mln lat. W osadach pstrego piaskowca znajdują się liczne ślady gadów naczelnych z okresu wczesnego triasu – archozaurów, wyeksponowane w specjalnie odsłoniętych w tym celu formacjach skalnych.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692