Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KOMFORT AKUSTYCZNY A WYMAGANIA PRAWNE

Drukuj

Komfort akustyczny, a wymagania prawne – nowe przepisy normalizacyjne z zakresu ochrony przeciwdźwiękowej budynków. Podstawowe pojęcia z zakresu akustyki budowlanej – to temat szkolenia, które w poniedziałek, 10 września, odbyło się w sali konferencyjnej biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Poprowadziła je dr inż. Agata Szeląg, z SzA Pracowni Akustycznej.

Spotkanie rozpoczęło się od fragmentu znanej bajki Aleksandra Fredry. – Problem z akustyką w budynkach jak widać nie jest nowym zjawiskiem – żartowała dr inż. Agata Szeląg.

Natomiast w ostatnim czasie zmieniło się podejście do kwestii akustyki w polskim prawodawstwie.

- Na początku roku zostało wprowadzone rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, do którego dołączono dość duży zakres norm akustycznych, które choć pojawiły się już kilka lat temu, to były traktowane fakultatywnie. Teraz jest inaczej: każdy musi je przestrzegać. Celem naszego szkolenia jest uświadomienie architektów, projektantów, że takie normy istnieją, a także pokazanie, jak z nich korzystać, jak zgodnie z nimi projektować – podkreśliła Agata Szeląg.

Prowadząca szkolenie skupiła się na dwóch podstawowych normach. Pierwszej, uaktualnionej, odnoszącej się do wytycznych dotyczących izolacyjności akustycznej przegród.

Druga norma, dotyczyła adaptacji akustycznej. – To nowość. Wcześniej mówiło się tylko o izolacyjności, ale nie o tak zwanym hałasie pogłosowym. Teraz ten hałas pogłosowy jest znormalizowany, co znaczy tyle, że ma go nie być. Dotychczas oczywiście przy zaawansowanych projektach, jak na przykład sale koncertowe, zwracano się o pomoc do akustyka, natomiast nie było przepisów, norm, dotyczących zwykłych pomieszczeń użytkowych. Teraz takie są i adaptować trzeba nawet klatki schodowe czy korytarze – dodała Agata Szeląg.

I choć przepisy się zmieniają, trudno spodziewać się rewolucyjnej poprawy. – Wymagania są, ale wymagania dotyczące izolacyjności, to absolutne minimum, które wcale nie gwarantuje nam komfortu – zaznaczyła.

Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W tej drugiej uczestnicy mogli zaprojektować kilka przegród pod kątem izolacji akustycznej, a także zmierzyć się z przykładem adaptacji akustycznej.

- Mam nadzieję, że uczestnicy tego szkolenia, po jego zakończeniu, będą potrafili przeczytać opracowanie od akustyka, zinterpretować je i wdrożyć do projektu – mówiła dr inż. Agata Szeląg.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692