Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Przygotowania do jesiennej sesji egzaminacyjnej, problemy z zarządem kamienicy przy ulicy Leonarda 18 w Kielcach, stan prac nad ustawą o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa, a także kwestia szkoleń i ich tematyki. Między innymi te zagadnienia zostały poruszone podczas posiedzenia Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Odbyła się ona 12 września.

Posiedzenie poprowadził Wojciech Płaza, przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednym z pierwszych punktów spotkania była informacja o wydarzeniach w Świętokrzyskiej Izbie, a także w na szczeblu lokalnym i krajowym, które miały miejsce po 20 czerwca. Sprawozdanie przedstawili szefowie poszczególnych organów okręgowych oraz członkowie struktur krajowych.

 

Krajowe komisje z udziałem świętokrzyskich działaczy

Prezes Wojciech Płaza zdał relację z obrad Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które miały miejsce 5 września w Warszawie. Powołane zostały wówczas komisje funkcjonujące przy Krajowej Radzie. W składzie większości z nich są również przedstawiciele świętokrzyskiego środowiska. W komisji medalu honorowego zasiadł Andrzej Pieniążek, w komisji prawno-regulaminowej - Tomasz Marcinowski, a w komisji wnioskowej – Tadeusz Durak, który zyskał też rekomendację do pracy w komisji do spraw współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. W komisji do spraw współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego znalazł się Wojciech Płaza, w komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego – Grzegorz Świt, zaś w komisji do spraw komunikacji społecznej – Andrzej Pawelec. Powołano także zespół do spraw BIM, który zasiliła Wiesława Sobańska, z kolei w zespole do spraw funduszu spójności działać będzie Danuta Jamrozik-Szymkiewicz.

Jesień to czas egzaminów. O przygotowaniach do jesiennej sesji, która rozpocznie się 2 października, mówił Andrzej Pieniążek, przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

– Zakończono przyjmowanie wniosków. Ogółem wpłynęło ich 146. To stan dość wysoki – ocenił przewodniczący Pieniążek. Największym zainteresowaniem cieszy się specjalność konstrukcyjno-budowlana, na którą aplikowały 73 osoby.

Potrzebne szkolenia

Kwestia ustawicznego kształcenia jest jednym z ważniejszych tematów w działalności Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co znalazło też wyraz w kolejnym poroszonym temacie. O szkoleniach mówił Grzegorz Świt, który szefuje komisji do spraw kształcenia ustawicznego. Poinformował, że w roku 2018 odbyło się już 25 szkoleń, w których uczestniczyło 566 osób. Natomiast w planach, do końca grudnia, są kolejne 23, organizowane nie tylko przez Izbę.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy przy szkoleniach. Czekamy także na informacje, czy propozycje, jakie tematy warto poruszyć – podkreślił Grzegorz Świt.

Prezes Wojciech Płaza zaproponował, by powrócić do sprawdzonej formy edukacji z zakresu przestrzegania prawa budowlanego, jaka w ubiegłych latach odbywała się w poszczególnych powiatach. – Katastrofy budowlane które wydarzyły się w ostatnich tygodniach pokazują, że warto zajmować się tym tematem, a naszemu samorządowi zależy na właściwym wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych przez naszych członków – mówił prezes.

Siedziba Izby

Wśród omawianych na radzie kwestii znalazły się też problemy związane z zarządzaniem nieruchomością przy ulicy Leonarda 18 w Kielcach, gdzie mieści się siedziba Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wypowiedzieliśmy umowę dotychczasowemu zarządcy, który nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Skierowaliśmy sprawę do sądu, by sąd wyznaczył profesjonalnego zarządcę – relacjonował Andrzej Pawelec, wiceprzewodniczący Okręgowej Rady, wskazując na najważniejsze zadania, jakie stoją przed nowym gospodarzem. Są to między innymi remont klatki schodowej, czy wykonanie ocieplenia budynku wraz z elewacją.

- Nowy zarządca wyznaczony przez sąd to jedyna droga, by ratować nasze mienie – zaznaczył Dariusz Wróbel, przewodniczący komisji do spraw inwestycji, zakupów i administrowania nieruchomością.

Jest nas ponad 4 tysiące!

Członkowie Rady jednogłośnie przychylili się do uchwały prezydium na przekazanie prawie 10 900 złotych koniecznych na remont dachu budynku przy Leonarda 18. Zgodzili się też między innymi na pomoc finansową dla członka Izby, dofinansowanie szkolenia z programu AutoCAD, czy wsparcie 25. konferencji naukowo-technicznej, jaką w dniach 4-5 października w Cedzynie organizuje kielecki oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Rada zasili także organizację rajdu pieszego „W poszukiwaniu świętokrzyskich czarownic”. Wydarzenie zaplanowano na 29 września.

Wcześniej, bo w piątek, 21 września w hotelu Sarmata w Sandomierzu odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Budowlanych. Gośćmi będą delegaci ŚOIIB, przedstawiciele administracji państwowej, władz samorządowych regionu i miasta, Związku Zawodowego Budowlani, parlamentarzyści. Warto wspomnieć, że na dzień 1 września Świętokrzyska Izba liczyła ogółem 6885 członków, w tym 4085 aktywnych.

Obchody Dnia Budowlanych w cieniu prac nad ustawą

W niektórych izbach uroczystości związane ze świętem budowlańców już się odbyły. 7 września w Opolskim Dniu Budowlanych uczestniczył Zbigniew Dusza.

Natomiast 1 września na jeziorze Ukiel w Olsztynie zorganizowane zostały IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Relację z tego wydarzenia przedstawiła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz. Wśród 14 załóg była też trzyosobowa ekipa ze Świętokrzyskiego w składzie: Andrzej Pacanowski, Krzysztof Domaradzki i Paweł Sulej. Ostatecznie zajęli 9 miejsce. Zwyciężyła drużyna ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tegoroczny Dzień Budowlanych odbywa się w cieniu prac nad ustawą o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. Mimo wakacji wiele się działo w tym zakresie, o czym w swoim wystąpieniu mówił Tadeusz Durak. Podkreślił silną pozycję architektów, którzy walczą o pełny zakres praw łącznie z kierowaniem budową, budowaniem i rzeczoznawstwem, marginalizując uprawnienia inżynierów budownictwa. W lipcu odbyły się prekonsultacje projektu złożonego przez architektów, do której Polska Izba Inżynierów Budownictwa wniosła swoje uwagi. Zastrzeżenia zgłosili także członkowie ŚOIIB, kolejne spostrzeżenia można wciąż zgłaszać do Tadeusza Duraka.

 



Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)



Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl





Nr 2(52)/2019



Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692