Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DYSKUSJA O USTAWACH O ZAWODZIE ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA NA LISTOPADOWYM POSIEDZENIU PREZYDIUM

Drukuj

Kwestia prac nad ustawami o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa ponownie powróciła i zdominowała posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Spotkanie odbyło się 7 listopada, w siedzibie przy ulicy Leonarda. Nie zabrakło także innych, ważnych, aktualnych spraw z życia naszego środowiska.

Jednak bez wątpienia najważniejszą jest przyszłość zawodu. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, profesor Zbigniew Kledyński pod koniec października wystosował do wiceministra resortu inwestycji i rozwoju Artura Sobonia pismo z zasadniczymi uwagami do ustaw o architektach, inżynierach budownictwa oraz przepisów wprowadzających obie ustawy z dnia 1 października. O tym jakie to uwagi na Prezydium mówili Wojciech Płaza i Tomasz Marcinkowski.

- Główne stanowisko PIIB polegało na tym, że kolejny raz nasza Izba wnosi o to, by nie rozdzielać ustaw na dwie. Jednymi z najważniejszych argumentów były: brak różnic organizacyjnych oraz to, że zawód architekta i inżyniera budownictwa są zawodami pokrewnymi i ściśle ze sobą współpracują w ramach procesu budowlanego – relacjonował Tomasz Marcinkowski.

Wśród uwag zgłoszonych przez Zbigniewa Kledyńskiego znalazły się między innymi: wprowadzenie definicji zawodu, umieszczenie zapisu, że zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego, rezygnacja z możliwości nadawania specjalizacji techniczno-budowlanych w ramach wybranej specjalności uprawnień budowlanych (ponieważ nie wszystkie specjalności posiadają specjalizacje). Prezes wniósł także o likwidację możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych przez osoby z dyplomem mistrza. Podkreślił też fakt, że ustawy nie precyzują dokładnie, jaki zakres prac mogą wykonywać architekci, a jaki budowlańcy.

- Łącznie wniósł 55 uwag do ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa, 4 do ustawy o architektach oraz 11 do przepisów wprowadzających obie ustawy – podsumował Tomasz Marcinkowski.

Swoje zastrzeżenia zgłaszali także członkowie Świętokrzyskiej Izby. – Przekazaliśmy łącznie 26 uwag do ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa i jedną do przepisów wprowadzających – wyjaśnił Tomasz Marcinkowski, dziękując wszystkim, którzy merytorycznie zaangażowali się w prace.

Na Prezydium wywiązała się gorąca dyskusja. – Wydaje mi się, że nasza praca w Izbach Okręgowych idzie na marne. Zgłaszamy szczegółowe uwagi, a w Warszawie mówi się przede wszystkim o tym, że nie może być dwóch ustaw. Moim zdaniem los dwóch ustaw jest już przesądzony. Powinniśmy teraz zrobić wszystko, by nasza była jak najlepiej przygotowana – powiedział Andrzej Pieniążek.

Z kolei Andrzej Pawelec zauważył: - Ubolewam, że nie mamy prawników zaangażowanych w przygotowanie naszego, własnego projektu. Architekci napisali obie ustawy – dodał.

Temat ustaw nie był jedynym. Szefowie poszczególnych komisji poinformowali o wydarzeniach, w których brali udział od czasu ostatniego posiedzenia Prezydium. Prezes Wojciech Płaza między innymi uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Małopolskiego Dnia Budowlanych, które odbyły się 13 października. Z kolei 16 października wziął udział w spotkaniu przewodniczących izb okręgowych z prezesem Krajowej Rady PIIB, a 17 października wraz z Tadeuszem Durakiem – w posiedzeniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone składy osobowe poszczególnych komisji, a w Tadeusz Durak znalazł się w komisji do spraw współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi – poinformował Wojciech Płaza.

W Warszawie rozmawiano również o przyszłości magazynu „Inżynier Budownictwa” oraz o budowie nowej siedziby PIIB. Rozpoczęły się też przygotowania do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego, który w dniach 29-30 czerwca 2019 roku odbędzie się w Warszawie.

Natomiast na 6 kwietnia 2019 roku w Kielcach zaplanowano XVIII Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Mówiąc o aktualnych wydarzeniach, prezes Wojciech Płaza zaprosił na spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków Izby z powiatu staszowskiego. Rozpocznie się ono o godzinie 17, w poniedziałek, 19 listopada, w Hotelu Lord w Staszowie. Gośćmi spotkania będą: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, kierownik Wydziału Inwestycji Planowania Przestrzennego, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, kierownik budowy – doświadczony budowlaniec.

Natomiast w piątek, 23 listopada rozpoczną się egzaminy na uprawnienia budowlane. Na ten dzień zaplanowano egzamin pisemny, natomiast egzaminy ustne będzie można zdawać od poniedziałku, 26 listopada.

Skarbik Okręgowej Rady Danuta Jamrozik-Szymkiewicz mówiła o aktualnym wykonaniu budżetu oraz o finansach na rok 2019, natomiast dyrektor biura Wiesława Sobańska przedstawiła aktualną liczną członków świętokrzyskiego samorządu. Aktywnych jest 4115 osób.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(52)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692