Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "OTWARTY RYNEK KOLEJOWY W POLSCE"

Drukuj

15 listopada b.r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „15 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce” zorganizowana przez Zarząd Krajowy SITK RP, poświęcona konkurencyjności krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innowacyjności w projektowaniu, budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, a w szczególności w sterowaniu ruchem kolejowym.

W trakcie konferencji obchodzony był Jubileusz 60-tej rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Laudację o bardzo bogatej działalności naukowej i zawodowej Jubilata wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. W imieniu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa życzenia Dostojnemu Jubilatowi złożyli uczestniczący w konferencji Przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza i Zastępca Przewodniczącego Andrzej Pawelec.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(52)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692