Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

EGZAMIN PISEMNY ROZPOCZĄŁ XXXII SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

Drukuj

156 osób przystąpiło w piątek, 23 listopada do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Test rozpoczął się o godzinie 10 w sali budynku ZUGA SHL w Kielcach. W tym samym czasie, taki sam sprawdzian, odbywał się we wszystkich Izbach w całym kraju w ramach XXXII sesji egzaminacyjnej.

- Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to podstawa działalności naszej Izby – mówi Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Piątkowy egzamin rozpoczął się o godzinie 10. O jego zasadach poinformował przewodniczący Andrzej Pieniążek. Ilość pytań i czas przeznaczony na rozwiązaniu testu był uzależniony od specjalności i zakresu uprawnień, o jakie starali się inżynierowie. Najdłużej trwał egzamin na uprawnienia do projektowania i wykonawstwa – obejmował 90 pytań i mógł zająć maksymalnie 135 minut. Zdający nie mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych, a ich tożsamość była sprawdza przy wejściu na salę. Wtedy też otrzymywali zestaw pytań w zamkniętych kopertach.

Wyniki testu zostały ogłoszone w sobotę, 24 listopada, natomiast w poniedziałek, 26 listopada rozpoczęły się egzaminy ustne, które potrwają do 11 grudnia. Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nastąpi 14 stycznia 2019 roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692