Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

JEDEN ZDAJĄCY NA SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

Tylko jedna osoba przystąpiła do egzaminu ustnego na uprawnienia ze specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Odbył się on we wtorek, 4 grudnia, o godzinie 16, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Egzamin przeprowadziła komisja pod przewodnictwem Bogusława Świąder. Nad formalnym przebiegiem czuwał Łukasz Szwarc z biura Izby. Zdający miał za zadanie odpowiedzieć na osiem pytań, z czym poradził sobie przed upływem regulaminowego czasu. Po krótkich naradach, przewodniczący ogłosił pozytywny wynik. Wręczenie uprawnień nastąpi 14 stycznia 2019 roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692