Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPECJALNOŚĆ HYDROTECHNICZNA

Drukuj

W sobotę 7 grudnia odbył się egzamin ze specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów, wszyscy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu i 14 stycznia 2019r. odbiorą stosowne dokumenty na uroczystym wręczeniu uprawnień.

Kandydaci byli poddani ocenie przez komisję egzaminacyjną w składzie: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Bożena Paluch oraz Paweł Taborski. Część formalną koordynowała Małgorzata Bekier z biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692