Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

MAMY 119 INŻYNIERÓW Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.

Drukuj

Stu dziewiętnastu świętokrzyskim inżynierom wręczono w poniedziałek, 14 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uprawnienia budowlane. Uroczystość uświetnili ważni goście.

Wśród nich byli między innymi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Barbara Kieres z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Jan Jóźwik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrztyskiej, profesor Barbara Goszczyńska prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, doktor habilitowana Lidia Dąbek z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz Anna Bujnowska, przewodnicząca ZZ „Budowlani” Okręg Świętokrzyski.

Młodzi inżynierowie w XXXII sesji egzaminacyjnej prowadzonej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa uzyskali prawo do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Złożyli także uroczyste ślubowanie na wierność ideałom zawodowym.

W tej sesji egzaminacyjnej prymusami było pięciu inżynierów: Tomasz Roguz, Grzegorz Stępień, Łukasz Pabian, Michał Jamroży oraz Paweł Pedrycz.

- Uprawnienia budowlane pozwalają inżynierom nie tylko na samodzielne pełnienie funkcji technicznej w budownictwie, ale i dają przynależność do samorządu zawodowego, którym w naszym regionie jest Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Daje ona inżynierom różne formy wsparcia na starcie ich kariery. Ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych, wiedzy, informacji o nowych technologiach, materiałach oraz wiedzę w zakresie nowych i nowelizowanych przepisów prawnych, a także co bardzo ważne integrację zawodową. Gratuluję wszystkim, którzy pomyślnie przeszli przez poszczególne etapy tego trudnego egzaminu i życzę pomyślności w wykonywaniu zawodu, realizacji zawodowych aspiracji i celów. Gratuluję także ich rodzinom, które są tu dzisiaj razem z nimi – mówił Wojciech Płaza, przewodniczący Okręgowej Rady w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

- Inżynier to ważny, ale także trudny, i odpowiedzialny zawód. Trzeba obiekt zaprojektować, zrealizować , oddać do eksploatacji i wziąć za nią odpowiedzialność. To nie tylko odpowiedzialność za inwestycję, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi, korzystających z obiektów. Dlatego wszystkim inżynierom, którzy otrzymują dzisiaj uprawnienia budowlane gratuluję poniesionego trudu i odpowiedniego zakresu wiedzy oraz życzę, by stale podnosili kwalifikacje i na bieżąco byli z branżą – mówił Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Decyzje wręczono 119 osobom, wśród nich było wielu absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, co podkreślił obecny na uroczystości rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Wiesław Trąmpczyński.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek wystąpiła na uroczystości w podwójnej roli. Reprezentowała swój urząd oraz wystąpiła w roli mamy, bowiem jej syn Maciej także odbierał w poniedziałek uprawnienia budowlane. - Oczywiście byłam stremowana, na pewno bardziej niż mój syn, ale i pełna dumy i podziwu dla jego trudu oraz ogromnej pracy, która włożył w zdobywanie wiedzy potrzebnej do pomyślnego zdania egzaminów – powiedziała po uroczystości.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692