Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Szkolenia ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OKREŚLONE W PRZEPISACH I STOSOWANE W PRAKTYCE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OKREŚLONE W PRZEPISACH I STOSOWANE W PRAKTYCE

Email Drukuj PDF

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach
oraz
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kielcach

zaprasza na szkolenie:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OKREŚLONE W PRZEPISACH I STOSOWANE W PRAKTYCE.


Program szkolenia:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE:
1. Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na gruncie Ustawy Prawo Budowlane.
2. Praktyczne przykłady uchybień kierownika budowy i inspektora nadzoru w związku z procesem inwestycyjnym.
3. Przykładowe orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądów Administracyjnych w sprawach osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
4. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu Cywilnego - przykłady orzeczeń Sądów prowadzących postępowania cywilne.
WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OKREŚLONE W PRZEPISACH I STOSOWANE W PRAKTYCE:
1. Zmiany w zakresie p.poż. wprowadzone do Warunków Technicznych od stycznia 2018 r.
2. Przepisy p.poż. dotyczące usytuowania budynków w bezpośrednim sąsiedztwie lasu (definicja ściany lasu).
3. Odległości składowania materiałów łatwopalnych (np. belek słomy) od budynków i granicy działek budowlanych.
4. Najczęstsze  błędy lub uchybienia popełniane przez projektantów lub rzeczoznawców p.poż.

Prowadzący:
mgr Michał Krasiński -radca prawny
mgr inż. Jarosław Dąbrowski


Kierownik szkolenia: kol. mgr inż. Tadeusz Durak
Termin Miejsce Lista
1 marca 2019 r. (piątek) w godz. 16.00-20.00
Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3-go Maja 13

Sala konferencyjna - Hotel "Accademia"
(dawniej "Gromada")


Prosimy o kontakt z Izbą,
jeśli ktoś z Państwa zapisał się,
a nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 18
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniu
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli ktoś z Państwa NIE WYRAŻA ZGODY na upublicznienie swojego wizerunku w postaci zdjęcia z niniejszego szkolenia na stronie Izby, prosimy o stosowną informację w polu "Uwagi" dostępną w formularzu.

Lista zgłoszeń :

* Kliknięcie na nagłówki kolumn umożliwia sortowanie wyników

Paweł Kuziel SWK/IE/0017/17 11/02/2019
Tadeusz Durak SWK/BO/1631/01 11/02/2019
Grzegorz Domagalski SWK/IS/0133 11/02/2019
Tomasz Marcinowski SWK/BO/1153/01 11/02/2019
Halina Rojek SWK/KWM/1180/01 11/02/2019
Jerzy Wrona SWK/BO/1215/01 11/02/2019
Grażyna Ogórek SWK/BO/1165/01 11/02/2019
Ryszard Ogórek SWK/BO/1166/01 11/02/2019
Krzysztof Kowalski SWK/IE/2414/02 11/02/2019
Wanda Pocheć SWK/BO/0190/03 11/02/2019
Henryk Pakuła SWK/BO/0105/03 11/02/2019
Joanna Cieślikowska SWK/ 11/02/2019
Waldemar Zysk SWK/IE/0049/15 11/02/2019
marek osuch SWK/IE/2074/02 11/02/2019
Przemysław Loranty SWK/0047/POOD/11 12/02/2019
Maciej Glibowski SWK/BO/0134/13 12/02/2019
Marcin Wiklina SWK/IS/0273/07 12/02/2019
Joanna Turbakiewicz SWK/BO/0256/06 13/02/2019
Marian Pawelec SWK/ IE 0501/01 15/02/2019
Renata Kieloch SWK/ 16/02/2019
Paweł Stępień SWK/0069/OWOD/07 17/02/2019
Jerzy Kuźnia SWK/IS/2209/02 17/02/2019
Tadeusz Wiśniewski SWK/BO/0007/11 18/02/2019
MICHAŁ CEDRO 26-021 18/02/2019
Miroslaw Budek SWK/BO/0248/04 18/02/2019
Marcin Karbowniczek SWK/BD/0144/10 18/02/2019
Antoni Olichwirowicz SWK/KWM/1167/01 18/02/2019
Andrzej Panaszewski SWK/BO/1846/01 18/02/2019
Jerzy Miernowski SWK/IE/0329/03 18/02/2019
Władyslaw Maliński SWK/BO/0308/06 18/02/2019
Marian Mysłek SWK/BO/2280/02 18/02/2019
Barbara Moskalewicz SWK/ 18/02/2019
Artur Majcher SWK/BO/0030/14 18/02/2019
Mateusz Mikos SWK/BO/0020/17 18/02/2019
Czesław Głazek SWK/IS/0111/03 18/02/2019
Barbara Wasiek SWK/IS/1204 18/02/2019
Mirosław Ulikowski SWK/BO/0009/18 19/02/2019
Łukasz Lewaniak SWK/IS/0135/14 19/02/2019
Jarosław Kosakowski SWK/IS/0278/01 19/02/2019
Rafał Zawal SWK/BO/0050/10 20/02/2019
Piotr Kryj SWK/BO/0207/17 20/02/2019
Jaromir Obara SWK/ 20/02/2019
Łukasz Linek SWK/BO/0129/18 20/02/2019
Wrzecionek Wiesław Sylwester SWK/BO/0112/09 20/02/2019
Razem : 44

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(50)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692