Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

UROCZYSTA SESJA ODDZIAŁU PZITS W KIELCACH

Drukuj

W czwartek 6 czerwca  2019 r. w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta sesja Oddziału z okazji Jubileuszu 100-lecia PZITS.

W uroczystości wdział wzięło wielu zaproszonych Gości, wśród nich m.in.: Pan Andrzej Pieniążek - Sekretarz  Generalny Zarządu Głównego PZITS  i Pani Anna Paluch - doradca Wojewody  Świętokrzyskiego.

Sesji przewodniczyła prezes Oddziału kol. Małgorzata Janiszewska, przedstawiając na wstępie historię Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości  zostały wręczone przez kol. A. Pieniążka   Honorowe Odznaki Stowarzyszeniowe, a kol. M. Janiszewska  przekazała współpracującym jednostkom pamiątkowe medale okolicznościowe.

Główną prezentację branżową pt. „Nauka i technika w służbie kieleckich wodociągów”  wygłosiła kol. D. Brymerska – Dyrektor Wodociągów Kieleckich.

Uroczystość zakończyła się toastem i miłym spotkaniem koleżeńskim.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692