Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Szkolenia NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ROZPOZNANIU I DOKUMENTOWANIU GEOTECHNICZNYM I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIM I ICH WPŁYW NA PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE. PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE I ZAPOBIEGANIE.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ROZPOZNANIU I DOKUMENTOWANIU GEOTECHNICZNYM I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIM I ICH WPŁYW NA PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE. PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE I ZAPOBIEGANIE.

Email Drukuj PDF

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach

zaprasza na szkolenie:

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ROZPOZNANIU I DOKUMENTOWANIU GEOTECHNICZNYM I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIM I ICH WPŁYW NA PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE. PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE I ZAPOBIEGANIE.


Program szkolenia:

- ustawowy obowiązek i zasady wykonywania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,

- obowiązki Inwestora wynikające z art. 647 K.C.  i/lub projektanta/wykonawcy, w zależności od przyjętej formuły,

- błędy i skróty przy wyznaczaniu kategorii geotechnicznych,

- błędy proceduralne przy pobieraniu prób gruntów do badań,

- zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie :

-- Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych z dnia 25.04.2012r.,

-- Ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" ,

-- Rozp. Min.Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,

-- Rozp. dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie,

-- normie EUROKOD 7-1 i -2,

- ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu zapisów Eurokodu 7 (§ 9),

- ustalanie wartości wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowych –zasady wynikające z przepisów vs. błędy dokumentatorów,

- poprawność przygotowania inwestycji drogowych z programem PF-U a rozliczenia inwestycji unijnych przez  CUPT – zasady i błędy, szczególnie ważne dla zasady projektuj i buduj,

- projekt budowlany i projekt wykonawczy – podstawa prawna opracowania i ich zakres,

- oświadczenia projektantów i sprawdzających na podstawie art. 20 ust. 4 PB vs. wina umyślna,

- szczególna rola projektów wykonawczych i technologicznych – możliwe zagrożenia i konsekwencje,

- weryfikacja dokumentacji projektowej - najczęstsze błędy projektantów,

- ryzyka związane z wadliwym przygotowaniem dokumentacji w formule „zaprojektuj i buduj”,

- analiza wybranych problemów z  realizowanych kontraktów pod kątem zgodności  dokumentacji z przepisami,

- konsekwencje błędów w dokumentacjach :

  • konieczność nanoszenia poprawek lub ponownego wykonania dokumentacji,
  • opóźnienia w realizacji inwestycji,
  • roszczenia wykonawców z uwagi na odmienne warunki gruntowe,
  • wszczęcie procedury kasacji decyzji administracyjnych,
  • zerwanie umowy przez Wykonawcę i zawiadomienie PINB, WINB lub prokuratury,
  • cofnięcie  dofinansowania UE

- roszczenia Wykonawców do Zamawiającego wynikające z odmiennych warunków gruntowych w stosunku do materiałów wiążących (koncepcja programowa, PF-U itd.),

- przykłady rozstrzygnięć administracyjno-prawnych,

- dyskusja i wnioski.


Prowadzący: mgr inż. Piotr Jermołowicz
Termin Miejsce Lista
8 października 2019r. (wtorek) o godz. 10.00
Sala konferencyjna Biura Izby w Kielcach - ul.Św.Leonarda 18

III PIĘTRO


Prosimy o kontakt z Izbą,
jeśli ktoś z Państwa zapisał się,
a nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Izby pod zakładką "RODO".

Lista zgłoszeń :

* Kliknięcie na nagłówki kolumn umożliwia sortowanie wyników

Agata Majerczyk kandydat 02/07/2019
Iwona Grabowska SWK/0205/PBH/17 02/07/2019
joanna karbowniczek SWK/IS/0324/05 02/07/2019
Urszula Sewerynowicz SWK/0058/PBH/17 02/07/2019
Wiktor Krajcarz KANDYDAT 02/07/2019
Dariusz Wesołowski SWK/IS/0074/11 05/07/2019
Beata Moskal SWK/0048/OWOK/04 08/07/2019
Piotr Kowalczyk Kandydat 10/07/2019
Anita Banaś SWK/0079/PBH/19 12/07/2019
Aleksandra Bernatek KANDYDAT 15/07/2019
Jerzy Morawski SWK/BD/0337/01 15/07/2019
PRZEMYSŁAW LORANTY SWK/0047/POOD/11 16/07/2019
Anna Świderska-Łakomiec SWK/BD/0124/18 16/07/2019
Rafał Sitek SWK/0158/OWOM/14 17/07/2019
Magdalena Staszewska SWK/IS/0214/07 23/07/2019
Grzegorz Dyksiński SWK/BO/2368/02 26/07/2019
Karol Nowakowski SWK/0078/WBD/17 29/07/2019
Tomasz Borek SWK/BO/2357/02 29/07/2019
Marcin Szumera SWK/0073/OWOD/09 31/07/2019
Aneta Kubara kandydat 07/08/2019
Mateusz Trela SWK/0062/PBKb/19 07/08/2019
Marian Pawelec SWK/E- 050101 15/08/2019
Marta Wytrych SWK/kandydat 16/08/2019
Razem : 23

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(52)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692