Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WRĘCZYŁA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

W poniedziałek, 8 lipca, 133 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uroczystość zorganizowana przez   Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zaproszono na nią wielu znakomitych gości.

O 133 inżynierów powiększyła się rzesza inżynierów budownictwa z uprawnieniami do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej, którzy pozytywnie przeszli egzaminy przeprowadzone przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Jak wyliczono, w sumie, od 2003 roku, w świętokrzyskiej Izbie kwalifikacje uzyskało już 3140 inżynierów.

- Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego. Bardzo ważny i odpowiedzialny.  Jak bardzo, nie trzeba nikogo przekonywać, bo każdy z nas chce mieszkać w bezpiecznych domach, jeździć po drogach i mostach bez wad. To na inżynierach budownictwa spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi.

Przynależność do samorządu zawodowego, jakim jest grono inżynierów budownictwa zrzeszonych w  Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa daje im wsparcie i możliwość fachowego rozwoju. Stwarza warunki do do podnoszenia kwalifikacji  i udział w stanowieniu przepisów prawa. Nasz głos jest ważny. Życzę wszystkim zgromadzonym tu dzisiaj młodym inżynierom, by nowy okres w ich życiu zawodowym  i prywatnym dał im wiele satysfakcji - mówił Wojciech Płaza, prezes Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach na uroczystej gali, gratulując inżynierom sukcesu.

W XXXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej odbywającej się w Kielcach w maju bieżącego roku, pomyślnie przeszło przez egzaminy pisemne i ustne 133 inżynierów. Najliczniej reprezentowana była specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana, w której egzaminy zdały  72 osoby, następnie inżynieryjna drogowa – 25 osób, inżynieryjna mostowa – 5 osób, inżynieryjna hydrotechniczna – 3 osoby, instalacyjna telekomunikacyjna – 2 osoby, instalacyjna sanitarna – 13 osób i instalacyjna elektryczna – 13 osób. Zdawalność w tej sesji wyniosła 73 procent.

Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przypomniał, że Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa, która istnieje od 2000 roku, prowadzi egzaminy na uprawnienia budowlane od 2003 roku i w tym czasie wypromowała już 3140 osób do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Mówił także młodym inżynierom o tym, że w tym zawodzie trzeba permanentnie podnosić kwalifikacje i śledzić zmieniające się przepisy i prawo.

Podczas uroczystości odbyło się  ślubowanie inżynierów. Słowa roty zobowiązały ich między innymi do tego, by nigdy nie zawiedli zaufania publicznego i dążyli w życiu do ciągłego rozwoju w trosce o jak najlepsze wykonywanie zawodu.

Wśród nowych inżynierów z uprawnieniami budowlanymi pięciu uzyskało na egzaminach wyróżnienia za bardzo dobrze zdany egzamin ustny. Wszyscy pochodzą z Kielc i regionu świętokrzyskiego.  Jak mówili prymusi Krystian Janus z Mniowa, Mateusz Wolniewicz ze Strawczyna, Dawid Ladyca ze Skarżyska-Kamiennej, Piotr Kraj z Kielc oraz Mariusz Kupis z Górna, uprawnienia dają im nowe, większe możliwości w karierze zawodowej i otwierają kolejny etap w życiu i pracy.

- Wiele trudu, pracy i nauki kosztowało nas przygotowanie do egzaminu, ale jesteśmy pasjonatami tego fachu, dlatego osiągnięcie celu było dla nas bardzo ważne – mówili wyróżnieni.

Na uroczystości obecni byli między innymi profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

– Jestem dumny z wyników absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. Kolejny raz pokazali, że w murach naszej uczelni otrzymuje się rzetelną i pełną wiedzę budowlaną i aspiracje do sięgania po wyższe cele - mówił rektor.

Na gali byli też świętokrzyscy posłowie. - Gratuluję i trzymam za was kciuki. Przed wami wiele nowych inwestycji, w tym między innymi, Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, inwestycja w Świnoujściu czy Via Carpatia – mówił poseł Michał Cieślak.

- Jesteście dziś bohaterami. Dla mnie to okazja do spotkania z praktykami, którzy sukcesem wieńczą wieloletnią naukę – mówił poseł Artur Gierada.

Wśród gości byli też między innymi: Marcin Kamiński, przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów w Kielcach, Alfred Zgoda, prezes zarządu NOT, Stefan Szałkowski, członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Anna Bujnowska, przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego "Budowlani", Ireneusz Janik, prezes Fabetu i prezes stowarzyszenia Forum Pracodawców.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692