Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SIERPNIOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

Członkowie Prezydium Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w środę, 7 sierpnia, na posiedzeniu w Kielcach. Spotkanie prowadził  przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza.

Przewodniczący organów przekazali sprawozdania z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim miesiącu.

Stanisław Zieliński, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej poinformował o kontroli z 30 maja dot. zarządzania majątkiem izby.

Zbigniew Major, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowe - koordynator, mówił o toczącej się  trudnej sprawie dyscyplinarnej, gdyż powódka wniosła do nas skargę na kierownika budowy, ale także zaskarżyła  wydaną decyzję pozwolenia na budowę, jak również oskarża architekta wznoszonego obok jej nieruchomości  budynku.

Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, poinformował o złożeniu do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wykazu zagadnień, które będą przedmiotem obrad na spotkaniu w Serocku, we wrześniu bieżącego roku. Poinformował również o wydaniu przez Komisję Kwalifikacyjną 9 interpretacji uprawnień budowlanych oraz o rozpoczęciu przyjmowania wniosków do jesiennej sesji na uprawnienia budowlane. Wnioski mogą wpływać do 5 września bieżącego roku.

Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady i Tadeusz Durak, członek prezydium Okręgowej Rady zdali relację z uczestnictwa we wtorek, 6 sierpnia, w uroczystości pogrzebowej śp. prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego w Warszawie, na której reprezentowali  Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W imieniu naszej Izby delegaci złożyli zmarłemu hołd.

- Prezes Zbigniew Grabowski pochowany został na wojskowym cmentarzu na Powązkach. Była to podniosła i wzruszająca uroczystość, w której wzięły udział delegacje Okręgowych  Izb z całej Polski z prezesem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa profesorem Zbigniewem Kledyńskim na czele. W pogrzebie uczestniczyło także  wielu ludzi nauki oraz przedstawicieli środowiska. Wszyscy z głęboką refleksją i uznaniem wspominali zasługi zmarłego prezesa Zbigniewa Grabowskiego - mówił Tomasz Marcinowski.

Wiesława Sobańska, dyrektor Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiła raport na temat bieżącej liczby członków świętokrzyskiej, a Danuta Jamrozik-Szymkiewicz złożyła raport z wykonania budżetu Izby za siedem miesięcy 2019 roku.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692