Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY NASZEJ IZBY I PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW DNIA BUDOWLANYCH

Drukuj

W środę, 11 września, w Kielcach spotkali się członkowie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiedzenie prowadził przewodniczący Wojciech Płaza.
Przewodniczący i członkowie krajowych i okręgowych organów przekazali informacje o wydarzeniach, które miały miejsce od 12 czerwca bieżącego roku.

Minutą ciszy uczczono na spotkaniu pamięć zmarłego 28 lipca bieżącego roku prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego, pierwszego prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przewodniczący Wojciech Płaza mówił między innymi o XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który 28 i 29 czerwca odbył się w Warszawie, w którym uczestniczyło siedmiu delegatów ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Wojciech Płaza - prezes ŚOIIB, Małgorzata Sławińska, Andrzej Pieniążek, Stefan Szałkowski, Tomasz Marcinowski, Tadeusz Durak i Dariusz Adamek.

Przypomniał także ważne wydarzenie z 8 lipca, jakim było wręczenie 133 inżynierom uprawnień budowlanych do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Jak mówił Wojciech Płaza, uroczystość zaszczycili swoją obecnością ważni goście, a wśród nich między innymi: profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, świętokrzyscy parlamentarzyści Michał Cieślak i Artur Gierada oraz Marcin Kamiński, przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów w Kielcach, Alfred Zgoda, prezes zarządu NOT i Anna Bujnowska, przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego Budowlani, Ireneusz Janik, prezes Fabetu i przewodniczący Forum Pracodawców.

Jako ciekawe określił ostatnie z cyklu spotkań szkoleniowo integracyjnych w regionie, które miało miejsce 6 września w Skarżysku-Kamiennej. - Udział gości z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy przedstawili ciekawą prezentację jak zmienia się plac budowy obwodnicy Skarżyska był bardzo interesujący – mówił prezes Płaza.

Tadeusz Durak, członek Krajowej Rady Polskiej Izby Budownictwa zdał relacje z posiedzenia, które odbyło się 4 września w Warszawie w nowej siedzibie polskiej Izby Budownictwa przy ulicy Kujawskiej. - Budynek został oddany do użytkowania 15 sierpnia, z dużym opóźnieniem. Przeprowadzka do nowej siedziby odbyła się 23 sierpnia, więc obiekt pachnie nowością. Robi pozytywne wrażenie. Pierwsze posiedzenie Krajowej rady odbyło się bez fanfar – mówił Tadeusz Durak. Poinformował także Okręgową Radę o zawieszeniu prac nad nowelizacją prawa dotyczącego samorządu inżynierów budownictwa i architektów.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692