Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ. PRZYGOTOWANIA DO SESJI JESIENNEJ.

Drukuj

We wtorek, 24 września, w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Posiedzenie prowadził Andrzej Pieniążek, przewodniczący komisji.

- Dopiero co zakończyła się XXXIII wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane, a już szykujemy się do kolejnej – jesiennej. W czwartek, 5 września zakończyliśmy przyjmowanie wniosków – mówił przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Pieniążek, rozpoczynając informacje o najważniejszych tematach wtorkowego posiedzenia.

Najpierw jednak przewodniczący przypomniał ważniejsze wydarzenia, dotyczące OKK, które odbyły się w terminie od 18 czerwca bieżącego roku oraz wydarzenia związane z życiem świętokrzyskiej Izby.

Andrzej Pieniążek wspominał między innymi zjazd sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który w dniach 27-29 czerwca odbywał się w Warszawie. Mówił także o spotkaniu informacyjno-szkoleniowym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w Serocku koło Warszawy dla przewodniczących i reprezentantów Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych oraz członków Komisji Krajowej, które miało miejsce w dniach 12-14 września br.

Na tym spotkaniu zwrócono uwagę na wyzwania, które wynikają z testowego wdrażania nowego systemu informatycznego SESZAT. Zasadniczym celem obrad było uchwalenie projektów nowych regulaminów postępowania w sprawie nadawania uprawnień oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Projekty były wcześniej konsultowane w okręgowych komisjach kwalifikacyjnych.

- Nasze uwagi dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zostały uwzględnione w projekcie - mówił Andrzej Pieniążek.

Na posiedzeniu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zreferowano także przygotowania do XXXIV sesji egzaminacyjnej i przedstawiono składy osobowe zespołów kwalifikacyjnych.

Przypomniano także spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Skarżysku-Kamiennej –  ostatnie w cyklu wyjazdowych szkoleń, które odbyło się w piątek, 6 września, oraz uroczystość z okazji Dnia Budowlanych, która w piątek 20 września odbyła się w Starachowicach. Obydwa wydarzenia oceniono jako znaczące i udane dla Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692