Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

OBRADOWAŁO PREZYDIUM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. BYŁY CIEKAWE DYSKUSJE I TEMATY.

Drukuj

W środę,  9 października, w Kielcach spotkało się Prezydium Świętokrzyskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa. Zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z ostatnich tygodni oraz przekazano najważniejsze bieżące informacje. Posiedzenie prowadził prezes Wojciech Płaza.

- Wiele działo się w  Świętokrzyskiej Okręgowej  Izbie Inżynierów Budownictwa w czasie ostatnich dwóch miesięcy. Za nami ciekawe konferencje, szkolenia, a także ważne  dla członków naszej Izby wydarzenia. Wszystkie one wniosły nowe informacje, aktualną wiedzę oraz refleksję na temat naszego środowiska. Wiele ciekawych spostrzeżeń dostarczyło Święto Budowlanych, które odbyło się 20 września w Starachowicach. Naszymi gośćmi byli między innymi Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Marek Materek, prezydent Starachowic. Był także obecny poseł Sylwester Chruszcz. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie władz wojewódzkich i  samorządowych oraz polityków środowiskiem budowniczych, ale z drugiej strony nieco martwi mała aktywność członków naszej Izby w wydarzeniach dotyczących branży, czego przejaw mogliśmy obserwować w Starachowicach - mówił prezes Wojciech Płaza, wywołując dyskusję, o mobilizacji członków do aktywniejszego uczestnictwa w życiu Izby.

Podczas spotkania relacje z wydarzeń złożyli szefowie , a wśród nich Stanisław Zieliński -przewodniczący  Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Andrzej Pieniążek - przewodniczący  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Tadeusz Durak - członek prezydium, Zbigniew Major - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Dariusz Adamek - przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Andrzej Pawelec i Tomasz Marcinowski -  wiceprzewodniczący  Izby.

Obaj wiceprzewodniczący  Andrzej Pawelec i Tomasz Marcinowski relacjonowali inaugurację nowego roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, która odbyła się 2 października. Uczestniczyli w niej z należnymi honorami i jak mówili, z zainteresowaniem wysłuchali przemowy rektora uczelni profesora Wiesława Trąmpczyńskiego, który przedstawił dokonania i plany uczelni na najbliższą przyszłość. W ich opinii wykład inauguracyjny pod tytułem „Pasja rodzi profesjonalizm”, który wygłosił profesor  Paweł  Łaski z Politechniki Świętokrzyskiej, zaliczyć można do przełomowych myśli w kieleckiej uczelni dotyczących technologii kosmicznych.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692