Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

POSIEDZENIE PLENARNE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W KIELCACH

Drukuj

We wtorek, 14 września w Kielcach odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w Kielcach. Prowadził je Andrzej Pieniążek – przewodniczący Komisji. Na posiedzeniu gościł przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Stefan Szałkowski.

W trakcie posiedzenia omówiono ważniejsze wydarzenia dotyczące OKK, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia OKK w dn. 29 czerwca bieżącego roku, a wśród nich podsumowano XXXVII sesję egzaminacyjną.

Jednym z punktów posiedzenia było omówienie przygotowań do XXXVIII sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Przedstawili je przewodniczący OKK Andrzej Pieniążek i sekretarz OKK Elżbieta Chociaj. Sekretarz poinformowała o złożeniu 105 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych i przedstawiła składy osobowe zespołów egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas spotkania omówiono także tematykę i wnioski ze spotkania informacyjno-szkoleniowego KKK i OKK w Warszawie w dniach 2-4 września br., przeprowadzonego w trybie hybrydowym.
W spotkaniu w Warszawie wzięli udział: przewodniczący OR ŚOIIB i jednocześnie członek prezydium KKK Stefan Szałkowski, przewodniczący OKK Andrzej Pieniążek i dyrektor biura Izby Wiesława Sobańska.
Za pośrednictwem internetu w szkoleniu uczestniczyli wszyscy członkowie OKK oraz prawnik i pracownik biura, obsługujący OKK ŚOIIB. Podkreślono, że przebieg tego szkolenia był bardzo dobry zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.

Dyrektor biura Izby Wiesława Sobańska, mówiła o zagadnieniach, które poruszone zostały na szkoleniu, między innymi o trybie przyjmowania wniosków dotyczących zgłoszeń do egzaminów, zapewnieniu ciągłego wglądu do dokumentów dla przystępujących do egzaminów na każdym ich etapie oraz warunków zaliczania praktyki zawodowej.

Po szkoleniu wszyscy jego uczestnicy otrzymali drogą mailową materiały dotyczące zagadnień poruszanych na szkoleniu.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(62)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692